Cursus 'Bewustwording & Spiritualiteit
Cursus 'Bewustwording & Spiritualiteit" L. Paaij

Cursus ‘Bewustwording & Spiritualiteit”

vrijdag 11 november 20:00 - 22:00

Deze cursus gaat eenmaal per jaar van start, en in 2022 vanaf vrijdag 26 augustus.en elke keer in een ge-update versie, gerelateerd aan het tijdsbeeld van NU, Deze cursus, waarin informatie wordtaangereikt om bewuster met het leven om te gaan door het verbreden van uw inzichten, bestaatuit vier maandelijkse vrijdagavonden. 

 De inhoud bestaat uit informatie uit de spiritualiteit, filosofie,  wetenschap en de actualiteit. Iedere avond bestaat uit een lezing - pauze - vraag & antwoord.Deze thema-avonden worden gegeven door R. van Zanten, bekend van lezingen, publicaties en tv-programma’smet betrekking tot deze onderwerpen. Kosten voor de gehele cursus bedragen € 129,00, inclusief alle consumpties.

Onderwerpen;
Natuurwetten (de Veda’s) , Spirituele en maatschappelijke realiteit, Wet van de reïncarnatie, Spiegelleer. , Verdieping wet van de reincarnatie, Geesten en geleidegeesten, Stervensprocessen, fysiek en spiritueel, Wedergeboorte,  Chakra’s, Nadieslijnen, etherisch zenuwstelsel, Samenhang van de verkregen stof, Conclusie, Maatschappelijke relevantie, Toepassingen in het dagelijks leven.

Meer informatie/aanmelden kan via tel/whats app 06-53518321

Locatie