CDA: ‘Samen spelen is de basis voor samen leven.’
CDA: ‘Samen spelen is de basis voor samen leven.’ (Foto: N.v.t.)

Stoepen en speeltuinen in Hoeksche Waard beter toegankelijk

Hoeksche Waard - In de Hoeksche Waard moet iedereen zich vrij kunnen bewegen en moeten alle kinderen ook vrij kunnen spelen, vindt de gemeenteraad. Op initiatief van het CDA werden daarom twee moties aangenomen. Voor de allerjongste inwoners komen er inclusieve speeltuinen, waarin kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. 

CDA raadslid Jolanda Koning: ‘Samen spelen is de basis voor samen leven, het zorgt voor onderling begrip. We willen geen enkel kind aan de kant laten staan en daarom hebben we het college gevraagd om onze speeltuinen toegankelijk en bespeelbaar te maken voor ieder kind.’ De motie vond bijval bij alle partijen en werd unaniem gesteund door de hele gemeenteraad. Ook de tweede motie, die het college vraagt een ‘Stoepenbeleid’ te maken, kreeg een ruime meerderheid. Jolanda Koning (CDA): ‘Dit betekent dat we als gemeente voortaan streven naar een goede toegankelijkheid voor iedereen, in de breedste zin van het woord.’ Als voorbeeld haalde zij aan de toegankelijkheid van stoepen en paden voor rolstoelgebruikers en rollators, maar ook voor kinderwagens. ‘De gemeente doet haar best, maar ieder raadslid hoort en ziet de voorbeelden waar het echt veel beter kan. Regelmatig maken partijen daar melding van in de gemeenteraad, en nu is het echt tijd voor een proactief beleid.’ De gemeenteraad vraagt in beide moties aan het college om deze onderwerpen op een praktische manier en dorpsgericht op te pakken samen met de inwoners. Koning is vooral blij met het brede draagvlak binnen de gemeenteraad: ‘Ik ben er trots op deel uit te maken van een raad die zo eensgezind hiermee vooruitgang wil boeken.’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden