Foto:

‘APV-aanpassing kerkklokken schijndemocratisch besluit’

Hoeksche Waard - Dat vindt Constructief Hoeksche Waard nu de kerkklokken in Mijnsheerenland ‘s nachts de hele uren weer mogen slaan. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad vorige week besloten. 

Werner de Jong van CHW: ‘Tijdens het raadsdebat over dit onderwerp werd door de coalitiepartijen alleen maar oppervlakkig gereageerd en is niet één keer ingegaan op de inhoudelijke argumenten die door diverse partijen werden ingebracht. Dat is bijzonder opmerkelijk, want dit raadsvoorstel bevat naar onze mening diverse onjuistheden en onzorgvuldigheden. Zo wordt gesteld dat de indieners van de petitie het raar vinden dat een paar mensen die klagen het voor elkaar krijgen dat de klok ‘s nachts uit is gezet. Dit raadsvoorstel beoogt aldus te regelen dat inwoners niet meer kunnen vragen om handhaving van geldende regels voor geluidsoverlast bij het slaan van de kerkklokken. 

Het gaat hier om een wijziging van de APV naar aanleiding van een minuscuul kleine petitie van 900 mensen uit Mijnsheerenland, terwijl de APV een verordening is voor de hele Hoeksche Waard waar 87.000 mensen wonen. Deze petitie is door velen anoniem ondertekend en sommigen schijnen niet eens uit de Hoeksche Waard te komen, dus het is een ongeldige petitie. Dat de gemeente voor dit raadsvoorstel een ongeldige petitie als onderlegger gebruikt en 1% van de inwoners een democratische meerderheid noemt, is in strijd met de regels van de democratie en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Artikel 149 van de Gemeentewet stelt dat de raad verordeningen vaststelt die hij in het belang van de gemeente nodig acht. Hierbij gaat het om het “algemeen belang”. Met deze aanpassing van de APV wordt echter alleen het belang van 900 mensen gediend in plaats van het algemeen belang in de hele Hoeksche Waard. Wil je dit zuiver doen, hou dan een referendum. Wij hebben nog steeds een referendumverordening die van stal gehaald kan worden. Maar dat wordt niet gedaan, want die andere 86.100 inwoners mogen hier immers niet over meepraten.

Bij de kanttekeningen wordt door de gemeente zelf expliciet aangegeven dat er sprake is van overlast. De gemeente is verplicht om overlast weg te nemen, maar maakt de gezondheid van inwoners tot onze grote verbazing ondergeschikt aan de traditie van het slaan van kerkklokken en kiest voor de zogenaamde meerderheid van 900 mensen. En die andere 86.100 inwoners dan?

In de juridische onderbouwing of een kerk een instelling is, wordt slechts summier iets gezegd, waaruit blijkt dat dit onvoldoende bekeken is. Een kerk kan namelijk een Wet milieu-inrichting zijn als deze onder de restcategorie 1 van het Bor valt, zoals bijvoorbeeld door de aanwezigheid van elektromotoren van een bepaald wattage. Elektromotoren kunnen aanwezig zijn in mechanische klokkenluiders. Als dat het geval is dan kan een wijziging van de APV dit niet verhelpen, want de wet gaat boven de APV.

Constructief Hoeksche Waard heeft samen met andere partijen (VVD, GroenLinks, D66, Phaladsingh/Rood, Seniorenpartij) een amendement voorgesteld om een onderscheid te maken tussen het slaan van de kerkklokken ‘s nachts en overdag, omdat alleen voor het nachtelijk slaan van de klokken voor tijdsaanduiding overlast ontstaat en gezondheidsschade. Het op deze manier aanduiden van de tijd ‘s nachts is helemaal niet nodig, omdat iedereen dan op één oor ligt en er tegenwoordig voldoende andere mogelijkheden zijn voor tijdsaanduiding zonder geluidshinder.

Dit amendement is bedoeld als een goed compromis om ervoor te zorgen dat deze lang lopende discussie beëindigd wordt. Dit is helaas zonder goede tegenargumenten van de coalitiepartijen klinkklaar afgewezen en het foute raadsvoorstel is aangenomen.

Hiermee kan de gemeente zich behoorlijk in de vingers snijden. Als degene, die een handhavingsverzoek heeft ingediend, een procedure succesvol zal doorlopen, dan mag straks de kerkklok mogelijk helemaal niet meer slaan, omdat de geluidsoverschrijding 24 uur per dag aanwezig is. En wat betekent dat voor de andere kerkklokken in de Hoeksche Waard?

Voor Constructief Hoeksche Waard is het een nog grotere zorg dat het raadsbesluit een “schijndemocratisch” genomen besluit is dat op een onzorgvuldige manier tot stand is gekomen’, aldus De Jong.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden