<p>De komende vijf weken wordt er intensief archeologisch onderzoek verricht aan het Schouteneinde in Puttershoek. (Foto&#39;s: Arie Pieters)</p>

De komende vijf weken wordt er intensief archeologisch onderzoek verricht aan het Schouteneinde in Puttershoek. (Foto's: Arie Pieters)

(Foto: )

Graven naar het verleden van Schouteneinde

PUTTERSHOEK - De komende vijf weken wordt er aan het Schouteneinde in Puttershoek volop graafwerk verricht, maar niet alleen om daar de grond bouwrijp te kunnen maken voor nieuwbouw. Er is namelijk ook een team archeologen begonnen met onderzoek naar ondermeer de funderingen van de oude dijkboerderij,die daar op de hoek met de Molendijk heeft gestaan. De resten van het woonhuis van deze leegstaande boerderij werden door brand verwoest en de schuur was reeds in 2012 gesloopt.

Door Arie Pieters

De dijkboerderij dateerde volgens de gevelsteen die in de voorgevel van het woonhuis was ingemetseld uit 1844.De schuur was enkele tientallen meters lang en reikt bijna tot aan het oude depot gebouwtje van het waterschap. ADC ArcheoProjecten heeft in oktober 2017 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op deze locatie Molendijk-Schouteneinde te Puttershoek, toen nog gemeente Binnenmaas. Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge archeologische verwachting voor ‘’de Nieuwe tijd’. Deze verwachting is gebaseerd op de landschappelijke ontwikkeling van de regio waar het plangebied binnen ligt, de bekende archeologische waarden in de directe omgeving en de eerdere (veld)onderzoeksresultaten uit 2003. Het betreft een lager gelegen komgebied dat na de Sint-Elizabethsvloed onder water is komen te staan tot in waarschijnlijk de 16e eeuw, waarna weer bewoning mogelijk werd door inpoldering. Vanaf de 19e eeuw is in elk geval bewoning zichtbaar op kaarten uit die periode. Ook is er tijdens eerder onderzoek in het plangebied aardewerk daterend vanaf de 17e eeuw aangetroffen. Ook boor-proeven duiden op mogelijke bewoning uit deze en waarschijnlijk eerdere perioden.

Inmiddels zijn er resten blootgelegd van de fundering van een schuur die nog ouder moet zijn dan van de schuur die onderdeel was van de dijkboerderij uit 1844. Op die plek concentreren zich nu de archeologische graafwerkzaamheden. ‘Wij hebben ondermeer ontdekt dat er in die periode dieren, vooral koeien in de schuur begraven werden en er zijn ook al meerdere kleine vondsten gedaan. Daarbij zat aardewerk en een mondstuk voor een oude pijp’, aldus één van de archeologen. Er is ook mogelijk nog een kelderruimte aanwezig in de nabijheid van de schuur. De komende weken moeten uit gaan wijzen waar en of die kelder er daadwerkelijk is. Mocht die inderdaad worden gevonden dan is de kans aanwezig dat het een potentiële ‘schatkamer’ is voor de archeologen, omdat men eeuwen geleden van alles in zo’n ruimte achterliet. Maar ook los van eventuele keldervondsten levert het gebied zeer waarschijnlijk interessante informatie op en hoopt men een goed beeld te krijgen van de bewoning in vroeger tijden.Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden