Online vespers in protestantse kerk aan het Spui

Online vespers in protestantse kerk aan het Spui

Strijen - In de 40 dagen tijd staat men in de PKN-kerk aan het Spui vanaf 17 februari 7 weken lang op woensdagavond even stil bij een van de 7 werken van barmhartigheid in een korte viering, welke start om 19.15 uur en via kerkdienstgemist.nl/gereformeerdekerkstrijen op elk moment van de dag beluisterd en bekeken kan worden. 

‘Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen Libanon. Weer anderen in Indonesie, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek in Strijen en in de Hoeksche Waard. In de 40 dagen tijd staan we stil bij het leven van Jezus en hoe Hij ons inspireert in ons dagelijks leven’, aldus een woordvoerder van deze kerk.

‘Ze zijn misschien een beetje in het vergeethoekje terechtgekomen, maar wie een willekeurig museum met schilderkunst door de eeuwen heen inloopt, komt ze geheid tegen: een afbeelding van de zeven werken van barmhartigheid. Door de eeuwen heen zijn ze een inspiratiebron voor vele schilders geweest, die met het op het doek vastleggen van de zeven werken van barmhartigheid hebben laten zien hoe invulling gegeven kan worden aan elkaar liefhebben en helpen. Om concreet te maken hoe je elkaar en God lief kunt hebben, heeft de kerk door de eeuwen heen gekeken naar de zeven werken van barmhartigheid. Deze zijn als het ware een richtlijn om het liefhebben concreet te maken. De tekst waar deze werken van zijn afgeleid komt uit Mattheus 25. Hierin zegt Jezus tegen zijn leerlingen, dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie verder niemand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.

Uiteraard hopen wij dat u op de woensdagavond zelf ook een moment van rust vindt om de stilte, het gebed en het woord van God met elkaar te delen’.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden