Wat doet Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ?

Hoeksche Waard - Een meisje dat thuis mishandeld wordt en dagelijks te laat op school komt. Een jongen die gepest wordt en daarom spijbelt. Vorig schooljaar (2019-2020) waren er in de regio Zuid-Holland Zuid 549 leerplichtige schoolverzuimers. Jongeren en ouders weten vaak niet waar ze hulp kunnen vinden en lopen te lang met hun problemen door. Hierdoor ontstaan situaties die misschien voorkomen hadden kunnen worden. De consulenten van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ kunnen helpen.

Waarom is school belangrijk

Op school leer je dingen, je kunt jezelf ontplooien. Met een diploma op zak heb je ook later meer kans op werk. Toch is naar school gaan niet voor elk kind altijd even fijn. “Als het thuis niet lekker loopt, kan dat ervoor zorgen dat kinderen gaan spijbelen of zich ziek melden,” vertelt Conny Koppelaar, consulent Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) ZHZ. “Kinderen kunnen op school gepest worden, problemen hebben met een bepaalde leraar of niet op het juiste schoolniveau zitten. Er kan sprake zijn van problemen thuis, psychische problemen of verslaving. Dat kan leiden tot verzuim of voortijdig schoolverlaten. Maar niet iedereen durft daarover te praten. Terwijl je zo juist naar oplossingen kunt zoeken. Indien nodig helpen wij daar graag bij.”

Jongeren en kinderen staan centraal

“Mensen denken soms dat de leerplichtconsulent alleen maar controleert of je je kind een paar dagen eerder zonder toestemming mee op vakantie neemt,” zegt Jan-Willem Koene, coördinator en beleidsadviseur LVS ZHZ. “Die controle hoort erbij, maar is slechts een heel klein deel van ons werk. Wij zetten ons in voor het recht om te mogen leren, het recht dat een kind heeft om zich te kunnen ontplooien. Daarvoor is de leerplichtwet ontwikkeld. Vanuit die insteek zijn we een adviseur, naar scholen en ouders. Maar vooral naar jongeren en kinderen, zij staan centraal in alles wat we doen. Onze slogan is: ‘Als het even niet lukt, helpen wij’. Dat kan op verschillende manieren.”

Eerlijk en duidelijk

“Als school er niet met het kind en de ouders uitkomt, wordt het verzuim bij LVS gemeld. We bespreken de situatie uitvoerig: hoe is de situatie thuis? Zijn er problemen met docenten, eventueel ook bij broers of zussen van het kind? Wij hebben een groot netwerk, kunnen snel andere deskundige hulp raadplegen of daarnaar verwijzen. We komen niet met verwijten, maar luisteren en nemen elk verhaal serieus” vertelt Conny.

Anke-Elze Rietstap van Ouderplatform ZHZ vraagt LVS regelmatig om advies als ouders vastlopen in hun zoektocht naar passend onderwijs. Ook verwijst ze ouders regelmatig door. “LVS denkt met ons mee en we worden serieus genomen. Bij ouders is soms de angst ontstaan dat zij geen keuze hebben bij hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind. LVS geeft hen dan weer het vertrouwen dat die keuze er wel is.”

“We zijn eerlijk en duidelijk,” vult Jan-Willem aan, “maken problemen bespreekbaar en kunnen zo samen oplossingen bedenken. Als ouders er met school niet uitkomen, kunnen zij ons ook bellen. Heel vaak horen we na afloop: ‘Had ik maar eerder gebeld’. En dat is ook zo. Hoe vroeger wij ingeschakeld worden, des te beter we samen kunnen kijken naar wat een kind wél kan. Dus bél ons gewoon.”

Conny tot slot: “Ik kom wel eens jongeren tegen waarmee ik vroeger te maken had. Die staan nu zelf voor de klas, werken in een winkel of hebben een eigen bedrijf. Zij hebben een fijn plekje in de maatschappij gevonden. Dat is uiteindelijk toch waar we het allemaal voor doen.”

Waar kun je terecht?

LVS ZHZ is het aanspreekpunt als het gaat om leerplicht, ziekteverzuim of voortijdig schoolverlaten. Kijk voor meer informatie op www.LVSzhz.nl of bel 078 - 770 85 00.

Voorbeelden

Jan-Willem en Conny hebben veel ervaring en dus ook veel voorbeelden. Zoals een jongen die altijd te laat in de lessen kwam en niet vertelde waarom. Wat bleek: zijn kluisje met schoolboeken lag in een gang waar vooral oudere jongens waren die hem opzij duwden. Dankzij een kluisje in een andere gang was de jongen daarna altijd op tijd in de les. Of het meisje voor wie de leerstof veel te moeilijk was. Ze durfde dat niet te zeggen, kreeg een leerachterstand en zag school niet meer zitten. Dankzij een opleiding op een ander niveau haalde zij alsnog een diploma.

Jan-Willem: “De oplossing is niet altijd zo simpel, maar voor alle zorgen en problemen geldt: laten we met elkaar in gesprek gaan. Hoe eerder, hoe liever. Dan gaan er voor jongeren én hun ouders vaak nieuwe deuren open.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden