<p><em>Schilderij van de St. Elisabethsvloed, dit jaar 600 jaar geleden. Nu wordt de Hoeksche Waard opnieuw bedreigd.</em>&nbsp;</p>

Schilderij van de St. Elisabethsvloed, dit jaar 600 jaar geleden. Nu wordt de Hoeksche Waard opnieuw bedreigd. 

Nieuwe columnist namens HWDuurzaam

Hoeksche Waard - Wisseling van de wacht bij HWDuurzaam, maar het doel blijft hetzelfde. Een wisseling van de wacht bij HoekscheWaardDuurzaam. Na 4 jaar draagt voorzitter Daan den Ouden de fakkel over aan zijn opvolger, het bestuurslid Piet Jansen. Den Ouden, die aanblijft als bestuurslid, kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode. Jansen ziet alvast even vooruit. Als voormalig huisarts denkt hij aan preventie.

Daan den Ouden: “Vier jaar geleden ben ik benoemd tot voorzitter van HWDuurzaam. Op dat moment waren de activiteiten vooral geconcentreerd rond, Henk van den Berg, vicevoorzitter en trekker vanaf het eerste uur. Inmiddels is er een actief bestuur van 9 mensen met een variëteit aan inhoudelijke kennis over de energietransitie.

Mijn periode als voorzitter is vooral een tijd van opbouwen geweest. Opbouwen van kennis, nieuwe bestuursleden, contacten met de gemeente en met collega- maatschappelijke organisaties. HW Duurzaam werd weer actief als expert op het gebied van de energietransitie, gepaard aan belangenbehartiging van direct betrokken inwoners bij onze projecten en in combinatie met natuurontwikkeling bij grote projecten.

Deze positie hebben we inmiddels in de Hoeksche Waard bereikt. Toch is zeker niet alles gelukt wat we ons hadden voorgenomen. Laat ik vijf gebieden noemen:

- We hebben een Postcoderoos-project uitgevoerd en hebben nu 5 laadpalen in exploitatie; onze intentie is nog steeds om door te groeien.

- Het aantal klanten bij ons collectieve energiebedrijf OM is verdrievoudigd; wij hadden grotere verwachtingen.

- We hebben met bijna alle initiatieven rond zonneparken in de Hoeksche Waard afspraken over samenwerking in de exploitatie. De realisering van deze projecten wacht op de uitvoeringsplannen van de gemeente.

- De gemeente vraagt ons regelmatig om inhoudelijke kennis. Wij zijn zo betrokken bij de Regionale Energie Strategie (RES), de Transitie Visie Warmte en de uitvoeringsplannen Duurzaamheid. Van een nauwe samenwerking, ook in de uitvoering van deze plannen, is nog geen sprake.

- Aan onze zichtbaarheid hebben we veel verbeterd, o.a. door deze vaste column in Het Kompas, met nieuwsbrieven, persberichten en onze website. Maar het kan nog beter en vooral onze aanwezigheid op social media is nog onvoldoende.

Kortom: we groeien naar mijn mening nog elke dag in professionaliteit en invloed. Er is voor de nieuwe voorzitter meer dan genoeg ruimte om HWDuurzaam verder uit te bouwen. Het belang en het voordeel van de inwoners van de Hoeksche Waard zullen daarbij leidend blijven.”

Piet Jansen: “Aan de agenda van HWDuurzaam zal ik zeker verder werken. Als gepensioneerd arts zal ik het preventie denken uit mijn vak meenemen.

In de nacht van 18 op 19 november 1421, de feestdag van Sint Elisabeth, werd er tijdens een zeer zware storm een gat geslagen in de zeedijk ter hoogte van Strijen. Kort daarna bezweek ook de rivierdijk bij Woudrichem. De Groote Waert, waartoe het oostelijk deel van ons eiland behoorde, kwam onder water te staan.

We zijn dit jaar precies 600 jaar verder en opnieuw wordt ons eiland bedreigd. Nu door het stijgen van de zeespiegel als gevolg van de opwarming van de aarde. Bijna niemand zal meer ontkennen dat CO2, dat vrijkomt bij verbranding van fossiele energie, daarvan de oorzaak is. Om te voorkomen dat onze kleinkinderen of achterkleinkinderen overkomt wat onze voorouders overkwam, zullen we preventief moeten denken en handelen.

Wat dat inhoudt en in welke richting wij zouden kunnen gaan – daarover wil ik het in de komende tijd graag met u hebben in mijn columns namens HWDuurzaam.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden