Ingezonden brief: Politiek zorgt zelf voor afstand tot de burger

'Als woordvoerster van het burgercommitee “Hoeksche Waard Herindeling nee; Volksraadpleging ja” heb ik de laatste maanden veel inwoners van de Hoeksche Waardse gemeentes gesproken. Er wordt een volksraadpleging gehouden in 3 van de 5 gemeenten, precies die gemeenten die al te maken hebben gehad met een herindeling.

De politici die voor een herindeling zijn willen zeer beslist geen volksraadpleging. Ze vinden de burgers te dom om een afgewogen keuze te maken. Dit vindt de gedeputeerde van de Provincie, heer van der Sande ook, zoals duidelijk werd in een interview van het AD: al die 1500 zienswijzen die ingeleverd waren, ja daar stonden geen goede argumenten op. Wat een minachting van de burger spreekt hier uit, het zijn juist die burgers die op de partijen hebben gestemd die nu in deze Staten zitten! Maar dat was overduidelijk een foute keuze blijkt nu wel door de beslissing die nu over hun hoofd wordt genomen.

Er wordt vaak gezegd en geklaagd: “Er is een grote afstand tussen de burger en de politiek”. Dat is niet zo vreemd natuurlijk als je ziet hoe vaak er beslissingen worden genomen waar hij totaal niet bij betrokken wordt.

Okee, er zijn door de Provincie avonden georganiseerd op onmogelijke tijdstippen in dorpen waarvan er sommige moeilijk te bereiken zijn met het OV. Deze avonden waren georganiseerd met maar één doel: vertellen dat die herindeling ging plaatsvinden en hoe geweldig dat wel was voor de bewoners. ‘Het wordt dan veel democratischer.’ Nu, vraag dat maar eens aan de mensen die het al hebben meegemaakt.’Er komen misschien wel een soort gebiedscommissies net als in Rotterdam’. Nu, die werken dus niet en ook dat willen ze daar weer anders aan gaan pakken. En hoe dit dan precies georganiseerd zou worden, daar hadden ze het even niet over.. De burgers horen een juichverhaal waar ze niet in geloven, ze lezen in de krant dat hun mening er niet toe doet want ze zijn dom en hebben niet de goede argumenten, maar ze worden wel slim genoeg gevonden om 1 keer in de zoveel jaar een nieuwe regering of gemeenteraad of een ander bestuur te kiezen. Dan hebben ze ineens geen last meer van die onderbuik waar ze volgens de heer van der Sande zo'n last van hebben.

Er wordt gezegd ‘niets doen is geen optie’ maar dat is jaren geleden gezegd. Ondertussen is er heel veel regionaal geregeld en dat werkt best goed kan ik als burger zeggen, dus alles kan ook best blijven zoals het nu is en de raadsleden die vinden dat ze niet kunnen samenwerken met de tegenstanders van een herindeling moeten dan maar snel opstappen.

In 3 van de 5 gemeenten is er een burgerpeiling georganiseerd. Ik vind het belangrijk dat op deze manier de stemmen van 2/3 van de inwoners van de Hoeksche Waard meegenomen worden. In Oud-Beijerland en Strijen wilde de gemeenteraad bij meerderheid geen volksraadpleging omdat ze daar te laf zijn om hun inwoners echt een keuze te laten maken want dit zou betekenen dat ze dus hun kiezers voorlichting zouden moeten geven over de voordelen van een herindeling en ja, dat zien ze niet zo zitten.'

Riene Verburgh, Puttershoek.

Meer berichten

Shopbox