'Noord-Koreaanse' uitslag in Strijen

Strijen - Strijens Belang maakte woensdag 22 maart bij Notariaat Strijen een "Akte van Depot" op, om de uitkomst van de 'Alternatieve Burgerpeiling', georganiseerd door Strijens Belang formeel vast te stellen en voor eenieder onafhankelijk en boven elke twijfel verheven vast te leggen. Om 09.45 uur kreeg de pers daarna tekst en uitleg over de 'Alternatieve Burgerpeiling' in het Dorpshuis Streona.

De Strijense bevolking had niet de mogelijkheid om zich via een burgerpeiling uit te spreken voor of tegen een herindeling. In de gemeenten waar men wel volgens de 'reguliere weg' kon meedoen aan een burgerpeiling (Binnenmaas, Korendijk en Cromstrijen) liet de uitkomst niets aan duidelijkheid te wensen over: Gemiddeld was de opkomst ruim 80% en tweederde stemde tegen. Daarmee werd in elk geval duidelijk dat de eerdere inschatting van de provincie, dat een meerderheid van de bevolking mogelijk voor herindeling zou zijn er naast zat. Met name de opkomst in 's-Gravendeel was indrukwekkend, net als het hoge aantal tegenstemmers in het Kildorp.
Het was dus in het licht van de uitkomst van de reguliere burgerpeilingen bijzonder interessant om te kijken wat de Strijenaren vonden. De VVD had eerder nog bezwaar gemaakt tegen dit initiatief van Strijens Belang, omdat men vond 'dat de lokale partij hiermee de Wet op de Privacy zou overtreden'. Strijens Belang zette de eigen peiling toch door en kwam woensdag 22 maart met het resultaat. Daaruit bleek dat in totaal 473 mensen hun stem hadden uitgebracht. Voor herindeling waren 28 personen (5,22%) en tegen stemden
445 Strijenaren (94,7%).

Positieve reacties vanuit de bevolking
Jan Oosterkamp van Strijens Belang had al duidelijk gemaakt dat zijn partij het erg belangrijk vond dat de bevolking ook in Strijen haar zegje kon doen. Dit met het oog op de beslissing die de Tweede Kamer moet nemen over de herindeling. 'Het ging ons er niet alleen om ons standpunt duidelijk te maken, maar vooral om de bevolking de kans te geven haar mening te geven. Wij willen als volksvertegenwoordigers kunnen aantonen er alles aan gedaan te hebben om de mening van de burgers zo zorgvuldig mogelijk te kennen. Los van de peiling kregen we ook veel reacties vanuit de bevolking. Ik werd regelmatig aangeklampt door mensen die bedankten voor de mogelijkheid die ze nu hadden om toch hun mening kenbaar te maken', aldus Oosterkamp.

Volgens Strijens Belang toont de uitkomst glashelder aan dat in vier van de vijf gemeenten de bevolking tegen herindeling is. Tijdens de presentatie van de uitkomst van de 'Alternatieve Burgerpeiling' kreeg de partij steun van ondermeer Cromstrijen "98 en van Riene Verburgh van het Burgercomité. 'Deze uitslag kan een kentering betekenen voor wat betreft de herindeling van de Hoeksche Waard. Het is nu wel duidelijk dat de provincie de plank compleet mis heeft geslagen met de inschatting dat een meerderheid van de bevolking voor zou zijn. Er is ook hier een helder signaal afgegeven tegen herindeling'', sprak Rob Tamerius van Cromstrijen "98.

Tekst en foto: Arie Pieters

Meer berichten