Binnenmaas op één na goedkoopste gemeente in Nederland

Binnenmaas - Gemeente Binnenmaas staat bovenaan de lijstjes van gemeenten met de goedkoopste woonlasten. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) die vorige week werd gepresenteerd.


Een meerpersoonshuishouden met een koopwoning betaalt in 2017 in ons land gemiddeld 723 euro aan gemeentelijke woonlasten. Het gaat om onroerende zaakbelasting (Ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Binnenmaas is de op één na goedkoopste gemeente in de lijst met 522 euro; maar liefst 200 euro minder dan het landelijk gemiddelde. Alleen de gemeente Littenseradiel is goedkoper. In totaal zijn er nu 398 gemeenten in Nederland.


Voor eenpersoonshuishoudens met een eigen woning staat Binnenmaas zelfs op de eerste plaats. Een eenpersoonshuishouden met een koopwoning is in Nederland gemiddeld 650 euro kwijt aan gemeentelijke woonlasten; in Binnenmaas slechts 427 euro. Een mooie score waar wethouder Henk van Etten van financiën erg blij mee is: 'Dit is mede het resultaat van solide financieel beleid zoals dat in Binnenmaas sinds jaren wordt gevoerd. Binnenmaas is ontegenzeggelijk een financieel sterke en gezonde gemeente. Onze lage woonlasten worden ook bepaald doordat we onze inwoners bewust sinds 2016 een deel van de opbrengst aan precariobelasting teruggeven. We doen als gemeente erg ons best om het wonen in Binnenmaas aantrekkelijk te maken voor onze inwoners. Dit resultaat maakt het nog aantrekkelijker om in onze mooie gemeente te (komen) wonen dan het al was.'

Meer berichten