Leden WSV De Hitsert: Rob Dinkla en Bart de Klerk hebben hun hart verpand aan De Hitsert, de club met uniek zeilwater en uitzicht. (foto: Koos Romeijn)
Leden WSV De Hitsert: Rob Dinkla en Bart de Klerk hebben hun hart verpand aan De Hitsert, de club met uniek zeilwater en uitzicht. (foto: Koos Romeijn)

Vijftigjarige WSV De Hitsert leverde succesvol strijd voor jachthaven en recreatieterrein

Algemeen 499 keer gelezen

ZUID-BEIJERLAND - Watersportvereniging De Hitsert bestaat 50 jaar. Rob Dinkla heeft als mede-initiatiefnemer, lid van het eerste uur en als eerste voorzitter veel aan de ontwikkeling bijgedragen. ‘’Ons eerste doel was wat grip op de situatie te krijgen rond het nog aanwezige haventje bij de Hitserse Kaai. Het haventje was niet meer in gebruik. Een projectontwikkelaar had het plan om er een grote haven van te maken. Dat wilden wij niet. Ons streven was een kleine haven voor Zuid-Beijerland en de Hoeksche Waard.’’

Tussen projectontwikkelaars en gemeente zijn in de loop van de tijd veel plannen gesmeed, vervolgt Dinkla. ‘’Projectontwikkelaars deden altijd hun best om de gemeente te paaien. Het laatste plan was het bouwen van woningen tegen de dijk bij de dagrecreatie. Uiteindelijk heeft de gemeente de gronden gekocht. Pas drie jaar geleden werd duidelijk dat alles zou blijven zoals het nu is.’’ Dat de haven en het aanpalend recreatieterrein er nu zo vredig in de natuur bij ligt, ging niet van een leien dakje. ‘’Daar is veel strijd voor geleverd.’’

 De oprichting van WSV De Hitsert vond plaats op 8 december 1972 in het Café aan de Schenkeldijk. De geschiedenis van De Hitsert kent Dinkla als eerst betrokkene van haver tot gort. ‘’We hadden na de oprichting weliswaar een watersportvereniging, maar geen haven. Het niet meer gebruikte haventje bij de Hitserse Kaai werd voorheen gebruikt voor het voetgangerspontje naar Den Bommel. 
Met rentmeester Verhoeven, verantwoordelijk voor de Eigenaren van de omliggende gronden, ofwel de Ambachtsheerlijkheid van Zuid-Beijerland, kregen we goed contact. In de haven kwamen steigers van krattenhout en bootjes van onze leden. Dit werd door de rentmeester oogluikend toegestaan. Vervolgens volgden heel veel gesprekken en correspondentie met tal van overheidsinstanties als gemeenteraad, waterschap, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en uiteraard rentmeester Verhoeven. Veel problemen hadden we met projectontwikkelaars die een luxe jachthaven wilden realiseren; plannen die veelal steun kregen van gemeenteraadsleden.’’

Het doel van de jonge watersportvereniging was en bleef een eenvoudige en betaalbare haven voor eigen inwoners en omgeving. ‘’Met goedkeuring van de rentmeester werd een kleine haven voor ongeveer 20 boten aangelegd. De werkzaamheden werden door de leden zelf met hulp van derden uitgevoerd. Zo werd het slaan van palen met een speciale voorziening op een tractor van een boer uit de eigen omgeving uitgevoerd. De tractor werd daarbij op een zolderschuit gereden. Dat was een riskante onderneming. De kosten waren zo beperkt dat er geen geld behoefde te worden geleend.’’ 

De contacten met de gemeenteraad werden intensiever en zo groeide de interesse voor een jachthaven in combinatie met een dagrecreatieterrein. ‘’Vooral wethouder Kees van den Heuvel was de motor voor dit plan. Tijdens een beslissende raadsvergadering werd het plan met één stem meerderheid goedgekeurd. Dit vooral door de steun van CDA (Kees van den Heuvel), VVD (Jan Boeve) en PvdA (Leo van Lien). 
De contracten met de Ambachtsheerlijkheid konden worden ondertekend.’’ Een belangrijke ontwikkeling van de vereniging is ook de aankoop van een huisje bij de haven, het huidige clubgebouw. De watersportvereniging heeft nu 125 leden en heeft zich ontpopt tot een sociale recreatieve vereniging waar zowel oudere leden als nieuwe jonge leden zich thuis voelen.

Rob Dinkla (82 jaar) verkocht een jaar geleden zijn zeilboot. Nieuwkomer Bart de Klerk (22 jaar) uit Numansdorp kocht vlak voor Corona een bootje. Beiden zijn verknocht aan De Hitsert met het prachtige diepe zeilwater voor de deur. 

De gastvrijheid van de leden was voor Bart aanleiding lid te worden van De Hitsert. ‘’Ik was windsurfer en had geen zeilervaring. Leden hebben mij spontaan geholpen. Iedereen was zo behulpzaam. Ook met klussen, want ik wist er niets van. Het is niet alleen een gastvrije en hulpvaardige vereniging, het is er ook gezellig. Naast het zeilen worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd als mosselavonden en klompzeilwedstrijden. Dat maakt deze verenging zo leuk. Het is fijn dat ik zo gastvrij ben opgenomen en dat iedereen je kent. Ik hoop hier de komende vijftig jaar van mijn leven nog lid te zijn.’’ 

WSV De Hitsert viert zaterdag 26 november in De Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland het jubileum met leden en oud-leden.

(tekst: Sieka Romeijn-Hedmann)

Uit de krant