Namens de bewoners van Nieuwendijk overhandigde Heiltje Karels de bijna 1100 keer ondertekende petitie aan burgemeester Aptroot.
Namens de bewoners van Nieuwendijk overhandigde Heiltje Karels de bijna 1100 keer ondertekende petitie aan burgemeester Aptroot.

Bewoners bieden petitie aan tegen plannen bos bij Nieuwendijk te kappen voor woningbouw

Algemeen 1.221 keer gelezen

Hoeksche Waard - Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 november overhandigden inwoners van Nieuwendijk de petitie “Bescherm het bos achter Nieuwendijk”. Die gaat over het behoud van het bos achter Nieuwendijk en is 1.096 keer ondertekend door inwoners uit de Hoeksche Waard. Namens de verontruste bewoners bood Heiltje Karels het pakket aan en nam burgemeester Charlie Aptroot het in ontvangst. 

Karels maakte tevens gebruik van het spreekrecht. ‘Zoals de naam al zegt gaat de petitie over het huidige bestemmingsplan waarin woningbouw in het bos wordt goedgekeurd. Met dit bestemmingsplan ben ik en 1000 andere inwoners uit de Hoeksche Waard het niet eens’, aldus Karels. De bewoners vinden dat het bestemmingsplan er wettelijk gezien namelijk niet kan zijn. Karels: ‘Ten eerste valt het bos binnen een ring van 2 kilometer afstand van Natura 2000 gebied. Dit betekent dat volgens het huidige stikstof beleid, c02 uitstoot met 70%, naar beneden moet in dit gebied. Woningbouw past niet binnen deze maatregel. 
Ten tweede dient dit bos als vervangende nestplaats voor roofvogels, een diersoort beschermt onder de wet natuurbescherming. Toen in 2013 het bos bij Zwartsluisje gekapt is, is er bezwaar door de roofvogelwerkgroep gemaakt omdat er in dit bos roofvogels nestelden. Dit bezwaar is toen afgewezen door de omgevingsdienst met het argument dat de roofvogels voldoende alternatieve nestruimte hadden in het bos het achter Nieuwendijk. Het bos achter Nieuwendijk is toen door de omgevingsdienst als alternatieve nestplaats aangewezen.
Dat bos nu gaan kappen is in strijd met eerder gemaakte afspraken met de omgevingsdienst over het bos als vervangende nestplaats.
En er is ook nog het Programmaplan duurzaamheid van Gemeente Hoeksche Waard. Eén van de doelen is flinke stappen te zetten op het gebied van biodiversiteit. Volgens dit doel zijn processen, zoals woningbouw, verkeer, en industriebuiten de natuurgebieden schadelijk voor ernstig bedreigde diersoorten in deze natuurgebieden. Aannemend dat gemeente Hoeksche Waard zijn eigen programmadoelen naleeft is het kappen van het bos geen optie. Het bos bevindt zich namelijk naast Natura 2000 gebied.
Naast dat het kappen van het bos ernstige gevolgen zal hebben hebben op de biodiversiteit in het bos zal het ook de biodiversiteit binnen het Natura 2000 gebied aantasten. Kappen van het bos gaat dus in tegen de eigen gestelde doelen van de gemeente. En tenslotte: bezoekers uit de Hoeksche Waard komen graag in dit bos. Het is niet voor niks bijna 1100 keer ondertekend. Dit bos kappen zal een groot stuk recreatie wegnemen. Daarom is het verzoek het huidige bestemmingsplan voor woningbouw te wijzigen,’ aldus Karels.

Na afloop van de vergadering, waar ook veel inwoners van Nieuwendijk aanwezig waren, gaf Karels aan ‘een goed gevoel te hebben’ overgehouden aan de overhandiging. ‘Het is toch fijn om eindelijk even aan de gemeenteraad te kunnen vertellen wat er aan de hand is, en waarom jij en meer dan 1000 mensen met jou de kap een slecht idee vinden. Aan het eind van de vergadering had ik ook nog even de mogelijkheid om met gemeenteraadsleden te spreken.’  

Uit de krant