Afbeelding

RGO College leidt leerlingen op in tweetaligheid met Cambridge Engels

Algemeen 319 keer gelezen

Regio/Middelharnis - De reguliere lessen Engels zijn voor iedereen welbekend in het vo. RGO College in Middelharnis vindt dit niet genoeg: de belangrijke tweetaligheid die leerlingen bij het verlaten van het vo nodig hebben in hun vervolgstudies, wordt bereikt door extra lessen Cambridge Engels te volgen.

“En dát werpt vruchten af!”, zo vertellen docenten Lindsay Morrell en Natascha Mouthaan, die samen met collega Ilona Alsemgeest de Cambridge-coördinatoren zijn binnen de sectie Engels. “We zijn ervan overtuigd dat we leerlingen hiermee opleiden tot de juiste aansluiting op het vervolgonderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het vaardig zijn in debatteren in het Engels en zonder moeite wetenschappelijke artikelen kunnen lezen.”

In klas 1 en 2 zijn de Cambridge lessen verplicht voor alle leerlingen

Vanaf klas 3 kunnen leerlingen van mavo, havo en vwo kiezen om 2 lesuren per week deel te nemen aan de Cambridge-lessen. Echter wel met een bepaald commitment; denk aan een deel huiswerk, de evaluaties waar je staat qua ontwikkeling én je krijgt een bindend studieadvies”, licht Lindsay toe. “Je moet dus echt wel wat laten zien!”

Cambridge certificates: honger naar meer

Bij Cambridge Engels werken leerlingen individueel en los van de afdeling waarin ze zitten toe naar verschillende niveaus. De examens zijn ook op verschillende niveaus; van beginner (A1) tot (bijna) moedertaalniveau (C2). Elk examen test een specifiek niveau Engels. 

Lindsay en Natascha vertellen enthousiast wat de grote waarde is van deze verdiepingslessen.

“De landelijk vereiste lesstof in de reguliere lessen Engels is beperkter. Het is mooi te constateren dat leerlingen ook ‘Honger naar meer’ laten zien en dat bieden we hen met Cambridge. We zien trouwens ook dat er leerlingen zijn die Cambridge als extra ondersteuning zien.”

Leerling Evi Claase (A3b): “Ik heb er behoefte aan mijn Engels nog meer te verbeteren. Dankzij Cambridge ben ik veel beter geworden in luisteren en spreken, maar er is ook aandacht voor andere vaardigheden. Dat is voor mijn zelfvertrouwen en resultaten voor de gewone lessen Engels goed.”

Cambridge legt met wereldwijd erkende certificaten een stevige basis voor de instroom naar hbo en universitair onderwijs. Daar zijn de coördinatoren van overtuigd. Hoe Cambridge zich verhoudt tot het TTO? Natascha en Lindsay geven aan dat zowel TTO-leerlingen als Cambridge leerlingen dezelfde Cambridge examens doen. 

Vrijheid om te spreken in het Engels

Alhoewel Cambridge Engels nog maar kort onderdeel uitmaakt van het lesprogramma op RGO College, is het mooi om te zien hoe fanatiek leerlingen zijn! Er is in deze lessen geen ruimte voor spreken in het Nederlands. Belangrijk ook voor de deelname aan het RGO Internationaliseringsprogramma. 
Natascha: “Dat is wat je wil, die drempel verlagen om te leren spreken. Die vrije setting kan je krijgen, omdat je gemotiveerde leerlingen hebt. Ze leren en helpen elkaar. Dat ‘mixen van niveaus’ doet dus ook in sociaal opzicht veel. Onze ervaring is dat ze allemaal super gemotiveerd zijn en echt WILLEN!”

Uit de krant

Uit de krant