Kasper Kleijwegt maakt zich, met andere spruitentelers, zorgen om de toekomst van de teelt van dit gewas. De regels rond gewasbeschermingsmiddelen worden steeds strenger. (foto: Arie Pieters)
Kasper Kleijwegt maakt zich, met andere spruitentelers, zorgen om de toekomst van de teelt van dit gewas. De regels rond gewasbeschermingsmiddelen worden steeds strenger. (foto: Arie Pieters)

Spruiten-collectief werkt aan toekomst spruitenteelt

Algemeen 1.774 keer gelezen

Blaaksedijk - Onderzoeken die momenteel in de Hoeksche Waard worden uitgevoerd naar de toekomst van de spruitenteelt konden weleens beslissend zijn voor het voortbestaan van dit deel van de agrarische sector. Aan de Blaaksedijk zijn meerdere percelen spruiten die nauwlettend worden onderzocht door wetenschappers. Het Spruiten-collectief, waarin vrijwel alle telers zijn vertegenwoordigd maakt zich namelijk serieus zorgen over de toekomst.

Het is volgens spruitenteler Kasper Kleijwegt belangrijk dat er via onderzoek én voorlichting zichtbaar wordt gemaakt hoe moeilijk het is om binnen de huidige regelgeving nog economisch rendabel een goed product te leveren. Via de onderzoeken die onder de ‘paraplu’ van het spruitenplatform worden uitgevoerd wil men wat er speelt wetenschappelijk onderbouwd zichtbaar maken voor zowel bestuurders/beleidsmakers, als ook voor de consumenten. 
Kasper geeft een nadere toelichting: ‘Vooral door de regelgeving die ons vanuit de landelijke overheid en de EU wordt opgelegd is de toekomst onzeker geworden. Door strengere regels voor gewasbeschermingsmiddelen is het erg lastig om spruiten te blijven telen. Wij testen nu vooral met biologische middelen, maar die geven niet hetzelfde resultaat. Moesten we vroeger op een perceel vijfmaal gewasbescherming toepassen, nu is dat zeker twintig keer en dan nog zijn de resultaten minder. Daarom laten we dit onderzoek uitvoeren.
Elke keer worden delen die behandeld zijn minutieus onderzocht door mensen van Vertify. Letterlijk elke plant wordt bekeken op overgebleven insecten en luizen. Zo zien we welke nieuwe middelen het beste werken.
Wij hopen uiteraard dat de samenwerking met fabrikanten snel een goed product op gaat leveren, maar vooralsnog is het zo dat biologische producten en biologische teelt dit niet op korte termijn oplossen. Natuurlijk zijn wij voorstander van biologische bestrijding, maar men moet beseffen dat zowel onderzoek als ontwikkeling tijd kost.’

Samenwerken voor nieuwe kennis

Het spruitenplatform is het onderzoek en kennis instrument voor de spuitensector. De deelnemers van het Spruiten-collectief legden de basis voor gezamenlijk onderzoek. En daar sluit de spruitenketen bij aan. Op het spruitenplatform in Mijnsheerenland ligt ruim één ha proeven in zes verschillende thema’s met 60 verschillende objecten. Dit onderzoek levert informatie op voor de eigen praktijk volgend jaar en over vijf jaar. De afgelopen jaren laat de spruitensector zien dat er een nieuwe vorm van collectiviteit is ontstaan.
De spruitensector in zijn geheel: van zaadbedrijf tot afzetorganisatie werkt samen in het spruitenplatform om te komen tot nieuwe oplossingen voor problemen met koolvlieg, trips, light leaf spot enz.

Vollegrondsgroenten

De problemen beperken zich echter niet tot alleen spruiten, maar treden op bij veel meer ‘vollegrondsgroenten’. ‘De problemen spelen ook in bloemkool, sluitkool en zelfs in een korte teelt gewas als spinazie. Spruiten geven wel de grootste zorgen omdat dit gewas soms elf maanden op het land staat. Er is geen ander gewas dat alle stadia van insecten en zoveel weersinvloeden meemaakt’, aldus Kasper.
Die blij is met recente belangstelling vanuit de landelijke politiek van de fractie van de ChristenUnie en afgelopen voorjaar de Boer Burger Beweging. De telers van het spruiten-collectief hopen dat hun onderzoek duidelijk maakt dat er beter gekeken moet worden naar de consequenties van beleid dat vanachter het bureau is uitgedacht.

Alle tot nu toe opgedane kennis en informatie is ondergebracht op een overzichtelijke website, die onder beheer is bij Ulko Stoll. Ook de consument kan daar terecht voor informatie: https://www.vollegrondsgroente.net/

(tekst: Arie Pieters)

Uit de krant