Afbeelding

Boswachter Tiengemeten leest Burg. van Bommelschool voor

Algemeen 430 keer gelezen

Blaaksedijk - Als vrijwillige medewerker van Natuurmonumenten op Tiengemeten werd Ruud van Wijk gevraagd mee te werken aan een voorleesochtend op een school in de Hoeksche Waard. Het werd de Burgemeester van Bommelschool aan de Blaaksedijk bij Heinenoord. 

‘Na enig afstemmen werd een programma en tijdschema afgesproken’, aldus Ruud. ‘Ik wist dus een beetje wat me te wachten stond, maar groot was mijn verbazing toen alle 50 kinders van onder-, midden- en bovenbouw in pyjama verschenen met knuffels. 
Na een verhaaltje over de gevolgen van de watersnoodramp (1 februari 70 jaar geleden alweer), het afsluiten van de Hollandse en Zeeuwse zeearmen en het daarop volgend “kierbesluit”, om vissen en vers water in en uit te laten, las ik als “boswachter” een verhaal voor over het Egeltje EGALUS; een boek van Marije Tolman.’

Ruud hield een goed gevoel aan zijn bezoek over. ‘De betrokkenheid en vragen van de kinderen hadden een niveau dat mij verbaasde. Duidelijk dat de aanpak op deze school de kinderen voorbereidt op meer dan alleen lezen en rekenen. De school heeft een eigen tuin, er was een lokale boekwinkel (Schouten uit Strijen) die in de pauze voor veel enthousiasme voor lezen zorgde en veel ouders toonden betrokkenheid door kleine voorleesgroepjes te vormen. Tenslotte heb ik met de kinders van de bovenbouw vetbollen met vogelzaad gemaakt die nu overal in de Hoeksche Waard reclame hangen te maken voor deze kleinschalige, gezellige school en voor Natuurmonumenten. Na een leuke dag ging ik naar huis met een goed gevoel. Waren alle scholen maar zo....’ 

Uit de krant