foto: Ray de Boon
foto: Ray de Boon

‘Geef voor de verkiezingen uitsluitsel over lot damherten’

Algemeen 817 keer gelezen

Hoeksche Waard - Burgerraadslid Mireille Louwerens (BurgerBelangen) en raadslid Tania Heimans (GroenLinks) roepen gedeputeerde Meindert Stolk (CDA Zuid-Holland) op om vóór de Provinciale Statenverkiezingen te zeggen of hij de roedel damherten in de Hoeksche Waard wil laten afschieten. Dit besluit zou hij vorig najaar nemen, maar is begin maart weer uitgesteld

De zo’n 30 tot 40 damherten horen na twee decennia echt bij de Hoeksche Waard. Het leek eerst een feelgood film: de roedel dreigde te worden afgeschoten door de provincie, vele inwoners protesteerden en de rechter besliste rond kerst 2021 dat ze mochten blijven leven. Eind goed, al goed zou je zeggen. Niets is minder waar. 
Deel twee van de film lijkt een dramatisch einde te krijgen. Het lijkt erop dat de provincie aanstuurt op volledig afschot, zoals ook blijkt uit het adviesrapport van december dat ze lieten opstellen. Maar volledig afschot is niet wat de gemeenteraad en veel inwoners willen.

De gemeenteraad nam in januari 2022, met uitzondering van de VVD, een motie aan waarin ze de provincie opriep niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Ook vroeg de raad de roedel als wild, en daarmee beschermd, te erkennen. Dit zodat diervriendelijk beheer en eventuele schadevergoeding voor agrariërs mogelijk wordt. De gedeputeerde geeft nog altijd geen gehoor aan die oproep, terwijl hetzelfde geluid klonk tijdens een drukbezochte bijeenkomst over de damherten. Deze organiseerde de provincie in juni om de meningen van agrariërs en andere inwoners te peilen. 
‘In de uitnodiging stond dat de damherten verwilderd, en dus onbeschermd, zijn, terwijl de rechter anders besliste,’ zegt Heimans die zelf bij de bijeenkomst was. ‘De gedeputeerde verwachtte verdeeldheid, maar niemand was voor volledig afschot. Iedereen stond achter de oproep van de gemeente. Doordat hier nog altijd geen gehoor aan wordt gegeven, zijn boeren de dupe. Zij kunnen nog steeds geen vergoeding bij schade vragen. Hun goede gedrag, het samenleven met de damherten, wordt zo bestraft.’

Voor Louwerens en Heimans is het ook een slecht voorteken dat een deel van het leefgebied van de damherten, bij de Schuringse Havenkade, in september zonder pardon met toestemming van de provincie gekapt is. ‘Hiervan waren wij als gemeenteraad niet op de hoogte gesteld,’ legt Mireille Louwerens uit. ‘Samen met Tania Heimans heb ik geprobeerd de kap stil te laten leggen. De damherten zijn door de uitspraak van de rechter namelijk beschermd. Maar zowel de provincie als de Omgevingsdienst beweerden dat ze verwilderd, en dus onbeschermd, zijn en dat hun eigen plattegrond waarop staat dat dit hun leefgebied is niet als uitgangspunt genomen kan worden.’ 

Tania Heimans vult haar aan: ‘We hebben dit voorgelegd aan een jurist. Die erkende dat dit inderdaad niet klopt. Maar een juridische procedure tegen de Omgevingsdienst en de provincie? Daar hebben we het geld niet voor. Ons werd geadviseerd de media op te zoeken. Dat doen we nu weer. Bovendien hebben we sinds kort geregeld dat wij als raad voortaan vooraf worden geïnformeerd bij bomenkap door andere overheden. De natuur dient een gezamenlijke verantwoordelijkheid te zijn. Juist daarom vinden wij het belangrijk dat de gedeputeerde luistert naar de inwoners en de raad van de Hoeksche Waard.’

Uit de krant