Voorbeeld van een gerealiseerd Knarrenhof® grondgebonden complex.
Voorbeeld van een gerealiseerd Knarrenhof® grondgebonden complex.

Knarrenhof Hoeksche Waard lijkt te gaan lukken

Algemeen 1.876 keer gelezen

Hoeksche Waard - Na enkele jaren van zoeken naar goede locaties ziet het er naar uit dat de eerste Knarrenhof® in de Hoeksche Waard er gaat komen. Met een grondeigenaar en de gemeente is de afgelopen periode druk onderhandeld voor het bouwen van een hof volgens de uitgangspunten van de stichting Knarrenhof®. De verwachting is dat de locatie en vorm van het hof binnenkort wordt gepresenteerd.

In de loop van 2023 wordt de principe-overeenkomst met de grondeigenaar en gemeente verder uitgewerkt zoals inpassing in de omgeving, parkeren, verkeersbewegingen, groen e.d. Na deze uitwerking volgt afstemming met omwonenden en potentiële kopers voor het definitieve ontwerp. 

Bij al deze plannen moeten stap voor stap diverse procedures worden doorlopen die bij een bouwproject behoren. Het nu voorliggend ontwerp gaat uit van een appartementencomplex met ca. 27 woningen.

De indeling van de woningen zijn nog in een ontwerpfase. Zodra alle lichten op groen staan wordt er een informatieavond en een presentatie van alle plannen georganiseerd.

Zoeken naar meer locaties

Momenteel wordt de initiatiefgroep Hoeksche Waard geïnformeerd over het verder te volgen traject voor dit project. De initiatiefgroep streeft naar meerdere kansen voor een Knarrenhof® in de Hoeksche Waard en is op zoek naar meer locaties waar mogelijk ook een Knarrenhof® gebouwd zou kunnen worden. 
Hierbij wordt gedacht aan een perceel grond van ca 3000m2 voor een hof met appartementen of ca 5000m2 voor een hof met grond gebonden woningen, gelegen binnen de bebouwde kom en op redelijke afstand van openbare voorzieningen als winkels, openbaar vervoer e.d.

Bent u eigenaar van een stuk grond of weet u mogelijk iemand die hier aan mee wil werken dan horen wij dit graag en kunt u dit melden per email: lokaties@knarrenhof.nl waarna er contact met u wordt opgenomen.

De gemeente Hoeksche Waard is op de hoogte van de wensen van de stichting Knarrenhof® en heeft zijn medewerking uitgesproken om te komen tot de realisatie van een hof. Met HW Wonen zijn contacten of er in de toekomst mogelijkheden zijn voor samenwerking bij de realisatie van deze woonvorm.

Mocht het concept van de stichting Knarrenhof® u aanspreken dan kunt u zich aanmelden bij de stichting Knarrenhof® als belangstellende. Zie website: www.knarrenhof.nl/inschrijven/

In eerste instantie wordt een eenmalige kleine bijdrage gevraagd. Na aanmelding wordt u (ca 2x per jaar) op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de stichting Knarrenhof® en wordt u bij het realiseren van een hof op basis van volgorde van aanmelding uitgenodigd om deel te nemen.

Voor de laatste stand van zaken kijk op: https://knarrenhof.nl/hoeksche-waard/ 

Op de website van de stichting kunt u ook de reeds gebouwde en onderhanden zijnde projecten van de stichting Knarrenhof® in de andere provincies bekijken.

Uit de krant