Fraaie nostalgische plaat van arrenslee rijden op het ijs in januari 2010, archieffoto Judith Prins.
Fraaie nostalgische plaat van arrenslee rijden op het ijs in januari 2010, archieffoto Judith Prins.

125-jarige Piershilsche IJsclub is nog altijd springlevend

Algemeen 642 keer gelezen

Piershil - Met een feestelijke middag op zaterdag 1 april viert de Piershilsche IJsclub het 125-jarig bestaan. Natuurlijk met een ijsbaan voor de kinderen, al is het in dit geval een kunstbaan. Er is een reünie, muziek, een loterij en vanaf 18.00 uur een groot feest. ‘We zijn een springlevende club en echt een verbindende factor in Piershil’, zegt voorzitter Judith Prins.

Als de ontstaansperiode zo ver in het verleden ligt is daar gezien het verstrijken van zoveel jaren doorgaans niet veel over bekend. 
Er is dan ook wat onduidelijkheid over de precieze datum van oprichting weet Prins. ‘Het zou kunnen dat we zelfs drie jaar ouder zijn. In oude verslagen van de jaren ‘30, dat zijn de oudste bronnen die we hebben, wordt namelijk weleens gesproken over 1894, elders gaat het over 1897. Dat laatste jaartal houden we aan.’

Daarvan uitgaand betekent het dat de IJsclub dus in 2022 al 125 jaar bestond. ‘Dat klopt’, beaamt Judith, ‘maar vlak voor het moment dat we dat wilden vieren en de uitnodigingen de deur uit zouden gaan gebeurde dat vreselijke ongeluk op de Zuidzijde. En ook nog eens bij een feestje van de lokale ijsclub daar. We vonden het niet gepast om kort daarop feestelijk ons jubileum te gaan vieren en hebben besloten het uit te stellen tot nu.’

Elke winter startklaar

Het moet zo af en toe flink frustrerend zijn een ijsclub in de benen te houden als het steeds minder vaak vriest in Nederland. ‘Het is inderdaad erg jammer dat we de laatste jaren weinig op natuurijs kunnen schaatsen, maar we gaan er toch elk seizoen weer met frisse moed tegenaan’, vertelt Judith Prins monter, ‘we zorgen dat voor het begin van de winter iedere keer alles klaar is, maken de baan in orde, veegmachines en pompen worden nagekeken en we zorgen dat het clubgebouw aan de Kade in goeie staat is en blijft.
En als er geen natuurijs is proberen we iets leuks voor de kinderen te organiseren, ergens schaatsen op een overdekte baan bijvoorbeeld. En voor de groten is er de jaarvergadering en een feestavond waarbij ook niet-leden welkom zijn.’

Grote betrokkenheid

Het gezellige clubhonk heeft een centrale plek in het dorp en wordt ook gebruikt door andere verenigingen of verhuurd voor verjaardagen of vergaderingen. ‘We kunnen de prijzen van consumpties laag houden’, vervolgt Judith, ‘we hoeven geen dikke winst te maken.’
Het ledenaantal blijft vrij constant, de betrokkenheid is groot in een klein dorp.
Zo zijn er nogal wat ouderen die niet meer schaatsen maar gewoon de contributie blijven betalen om de club te steunen. ‘Daarnaast zie je bijvoorbeeld in december toen het even vroor meteen een toename van nieuwe leden’, merkt Prins op, ‘en helaas zijn er ook mensen die afhaken omdat er weinig op natuurijs geschaatst kan worden. Dat is jammer natuurlijk.’

De IJsclub begon ooit bij het Piershilse Gat bij de Sluisjesdijk en zit sinds 1963 op de huidige locatie. De baan ligt gunstig en beschut tegen oostenwind waardoor die bij vorst snel dicht kan vriezen. ‘En dan kunnen we in een paar uur open’, weet Judith, ‘iedereen heeft z’n taak, inkopen doen, machines bedienen, pionnen plaatsen én we hebben slimme ijsmeesters. Een dun laagje water is genoeg en veilig bovendien.’ 

Judith benadrukt dat er goede contacten zijn met andere verenigingen in Piershil. ‘We weten elkaar te vinden als het nodig is. We lenen spullen van elkaar, vaak zijn vrijwilligers bij meerdere verenigingen actief. Zo hebben we dit jaar voor het eerst in ons clubgebouw gezamenlijk een Nieuwjaarsreceptie gehouden. Dat was erg geslaagd. Naast ons eigen jubileum bestaat het dorp Piershil in 2025, over twee jaar dus, 500 jaar. Met de voorbereidingen van dat feest zijn we nu al met elkaar bezig. De Piershilsche IJsclub is echt springlevend.’
Kijk voor meer informatie op: www.piershilsche-ijsclub.nl of de Facebookpagina.

(tekst: Conno Bochoven)

In december kon er nog heel even geschaatst worden, foto van bestuurslid Johan Bouman

Uit de krant