Steeds meer bibliotheken in Nederland rekenen geen boetes meer voor de jeugd.
Steeds meer bibliotheken in Nederland rekenen geen boetes meer voor de jeugd. Stock

Boetevrij lenen voor de jeugd per 1 juni

Algemeen 675 keer gelezen

Hoeksche Waard - Kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar krijgen vanaf 1 juni 2023 geen boete meer als zij hun boeken of andere materialen te laat terugbrengen bij Bibliotheek Hoeksche Waard. Door deze aanpassing wil de Bibliotheek nóg toegankelijker zijn voor de jeugdige doelgroep voor wie lezen en bezig zijn met taal juist zo belangrijk is.

Steeds meer bibliotheken in Nederland rekenen geen boetes meer voor de jeugd. Dit maakt het laagdrempeliger om lid te zijn en naar de bieb te komen. Marieke Montenarie, directeur-bestuurder bij Bibliotheek Hoeksche Waard, is blij dat haar bibliotheek deze stap zet. “De missie van de Bibliotheek Hoeksche Waard is iedereen telt en doet mee. Daar spelen we op in door het invoeren van boetevrij lenen. We willen kinderen en jongeren die al lang niet naar de bibliotheek zijn gekomen – omdat ze bang zijn voor boetes bij te laat inleveren – stimuleren weer terug te komen naar de Bibliotheek. Boetes zijn alleen bedoeld om te voorkomen dat wij boeken niet terugkrijgen, het moet natuurlijk geen afschrikkende werking hebben om lid te zijn van de Bibliotheek. Door het aanpassen van het jeugdabonnement halen we deze drempel helemaal weg.”

Dit betekent ook dat bestaande boetes worden kwijtgescholden. Kinderen en jeugdleden zien dus vanaf 1 juni het boetegeld uit hun account verdwijnen. Geleende boeken moeten natuurlijk wel worden teruggebracht binnen de uitleentermijn. Voor de meeste boeken is die termijn drie weken. Marieke: “Wanneer boeken te laat worden teruggebracht krijgt de lener eerst een aantal inleverattenties. Pas als een boek na meerdere herinneringen echt niet wordt ingeleverd, worden vervangingskosten in rekening gebracht. Zo voorkomen we dat boeken helemaal niet meer worden teruggebracht of gaan rondzwerven.”

Dit roept de vraag op waar de kosten voor de afgeschafte boetegelden worden gecompenseerd. Gaan de abonnementstarieven dan omhoog? “Nee, dat is niet het geval”, zegt Marieke. “Het boetegeld wordt binnen de Bibliotheek niet gezien als extra inkomstenbron. Het is alleen een middel om te voorkomen dat boeken niet op tijd of helemaal niet meer worden teruggebracht.” Het schrappen van het boetegeld is alleen van toepassing bij het basis jeugdabonnement. Ook met het plusabonnement betaal je geen boetegeld, maar dat was altijd al zo. Marieke: “De Bibliotheek wordt hiermee nóg toegankelijke voor jeugdleden. Deze zomer hopen we dan ook flink meer kinderen en jongeren in de Bibliotheek te mogen verwelkomen.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant