Logo hetkompasonline.nl


Inloopavond Rehoboth over Leenheerenpolder

Op donderdagavond 29 juni organiseerde de Gemeente Korendijk in samenwerking met de Dorpsvereniging ‘De Coorndijk’ een inwonersavond in het Ver, gebouw Rehoboth met als doel de inwoners te informeren en hun inbreng te vragen over de volgende geplande activiteiten:

Rioolwerkzaamheden; vervangen oude riolen en aanleggen van nieuwe en gescheiden systemen voor resp. klassieke rioolafvoer en apart hemelwaterafvoer (gepland rond sept./okt 2017 – verdere detaillering volgt);
Sloop van het oude dorpshuis en nieuwbouw aldaar met luxe tweeondereenkap woning naast de dokterswoning en op de plaats van het dorpshuis langs de Van Gaesbeekstraat zes populair geprijsde eengezinswoningen. Aanvang bouw 2018/9.
Herinrichting van de groenstroken en parkeerplaatsen aan de Van Gaesbeekstraat bij het voormalige Dorpshuis.

De belangstelling vanuit de inwoners was groot, zo’n 50 è 60 personen en er werd dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen maar ook om ideeën in te brengen. Wij ontvingen namelijk 17 schriftelijke reacties op daartoe strekkende formulieren met diverse suggesties en daarnaast ook nog reacties via de e-mail.

Vanuit de gemeente waren de wethouders Paul Boogaard en Gerard den Boer aanwezig met ondersteuning van vier ambtenaren die gespecialiseerd zijn op de desbetreffende aandachtsgebieden.

Na de intro door Paul Boogaard kwamen de architect en de aannemer Gebrs. Hoogwerff B.V. aan het woord die een toelichting gaf op de te bouwen woningen. Daarna kwam Ard Maas (Ambtenaar gemeente Korendijk) aan het woord die uitgebreid inging op de te verrichten werkzaamheden voor de rioolhernieuwing. In het plenaire deel van de bijeenkomst werden ook veel vragen gesteld door de aanwezigen en uitgebreid gediscussieerd. Aansluitend werd alle ruimte geboden om de diverse uitgestalde tekeningen van Henri van der Glas te bekijken en daarover met de insiders vanuit de gemeente verder te overleggen en reacties op te schrijven op de opmerkings-/suggestie formulieren. Op sommige kruispunten en aan de Beneden Molendijk wordt ook nog een deel van de oude waterleiding vervangen. De rioolaansluitingen worden gedaan tot aan de erfgrens voorzover het koopwoningen betreft. De aanlegkosten (indien noodzakelijk) op eigen terrein komen vanzelfsprekend voor rekening van de eigenaren. De wethouder zou nog wel bekijken of er een goedkoper collectief aanbod kan worden gedaan om de kosten daarvan te beperken. De huurwoningen worden uiteraard in samenwerking met Hoeksche Waard Wonen geregeld.

Rond 22:30 uur wordt deze zeer geslaagde bewonersavond gesloten met de constatering dat het een geslaagde avond was met een goede informatie uitwisseling en een betrokken burgerparticipatie.

Reageer als eerste
Meer berichten