Logo hetkompasonline.nl


Bibliotheek Nieuw-Beijerland 60 jaar jong

Nieuw-Beijerland - Wie denkt dat de bibliotheek met de komst van allerlei digitale middelen als tablets en e-readers zijn langste tijd heeft gehad, komt bedrogen uit. Dit jaar bestaat de bibliotheek in Nieuw-Beijerland 60 jaar en is nog springlevend. Meerdere malen per week kunnen inwoners van het Korendijkse dorp snuffelen tussen de boeken naar iets van hun gading. Op vrijdagavond 1 december wordt dit heugelijke feit gevierd tijdens een feestelijke avondopenstelling waarbij alle Nieuw-Beijerlanders van harte welkom zijn. Op deze avond kan men lid worden zonder het inschrijfgeld van 5 euro te hoeven betalen en pas in 2018 wordt het eerste abonnementsgeld berekend.

In de loop van de jaren is de collectie en de huisvesting van de bieb drastisch veranderd. De precieze oprichtingsdatum is niet bekend, maar de eerste correspondentie over de boekenuitleen in Nieuw-Beijerland dateert uit oktober 1957. De oprichter destijds was de voormalig gemeentesecretaris, Jo van der Rhee. Hij introduceerde in De Hoeksteen bij de Hervormde Gemeente een systeem waarbij boeken konden worden geruild. Het aantal boeken was overigens beperkt: het gehele assortiment paste in één grote kast.

In de jaren die volgden, veranderde het karakter van de bieb en de huisvesting werd daar telkens op aangepast. In de jaren ’70 vonden de boeken een plaatsje in de brandweerkazerne aan de Nijverheidsstraat en later in de voormalige kleuterschool. Ook het statige Raadhuis aan de Voorstraat is jarenlang de plaats van huisvesting geweest. Sinds 2004 is de voorziening gevestigd in het centrum van het dorp op de locatie van de voormalige garage Van Dorp.

Tegenwoordig kunnen niet alleen boeken uit de eigen collectie worden geleend. De bibliotheek is onderdeel van de Samenwerkende Bibliotheken Korendijk waar ook Goudswaard en Zuid-Beijerland bij zijn aangesloten. Onderling kunnen boeken worden besteld en uitgeleend. En als het boek van je gading er dan nog niet bij zit kan het zelfs in elke willekeurige bieb in Nederland worden besteld. Ook universiteitsbibliotheken zijn bij dit systeem aangesloten. “Nee” verkopen is dus nauwelijks een optie voor de ruim 25 vrijwilligers die de boekenuitleen draaiende houden.

De collectie is mee veranderd met de tijd. Zo worden studieboeken nog nauwelijks uitgeleend omdat die informatie ook op internet beschikbaar is. Er zijn tijdschriften, groot-letterboeken en luisterboeken te leen.

De voorziening heeft een belangrijke plaats in het Korendijkse dorp. Naast het uitlenen van boeken worden er ook exposities van kunstenaars uit de Hoeksche Waard gehouden. Er zijn jongeren die hier hun maatschappelijke stage hebben vervuld, Humanitas heeft iedere 4e woensdagochtend van de maand zitting in de bibliotheek om een ieder te helpen met het invullen van moeilijke formulieren en op de eerste donderdag van de maanden oktober tot en met mei organiseert Stichting Welzijn Hoeksche Waard een gezellige koffieochtend. Ouderen kunnen dan creatief bezig zijn, een spelletje spelen, luisteren naar livemuziek en een kopje thee of koffie drinken. Elke woensdagochtend staat er voor iedereen die de bieb bezoekt thee of koffie klaar.

Reageer als eerste
Meer berichten