Foto: kees pieters

Ingezonden brief: Burgerinitiatief stop windmolens op land

Wind op land is tot 39 procent duurder dan wind op zee

Windenergie op zee is inmiddels goedkoper dan windenergie op land. En de ruimte die op de Noordzee al is gereserveerd voor windturbines is meer dan voldoende om alle plannen voor wind op land te kunnen vervangen. Toch blijft de overheid doorgaan met het plaatsen van windturbines op land. Windturbines zo hoog als de Euromast. Windturbines, die overlast veroorzaken door laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Ook in de Hoeksche Waard moeten deze enorme windturbines verrijzen. Langs de Oude Maas en langs het Spui.

Het bouwen van windturbines op land is:

1. Niet economisch, want windenergie op zee is goedkoper
2. Niet duurzaam, want op zee krijg je meer groene energie voor je geld
3. Overlastgevend voor de omwonenden

Alle onderliggende analyses vindt u op de website: stoplandwind.nl

Burgerinitiatief Stop de bouw van windmolens op land

Daarom moet het bouwen van windmolens op land stoppen. Om de politiek hiertoe te bewegen is het burgerinitiatief Stop de bouw van windmolens op land gestart. Dit burgerinitiatief wordt gesteund door de organisaties onderaan dit bericht. Er zijn 40.000 ondertekeningen nodig om het onderwerp op de agenda te krijgen van de Tweede Kamer.

Ik roep iedereen op het burgerinitiatief te ondertekenen en bekend te maken bij zoveel mogelijk mensen. Samen gaan we voor een groener, mooier en leefbaarder Nederland zonder windturbines op land.

Ondertekenen kan op website: stoplandwind.nl

Kees Pieters, initiatiefnemer

Het Burgerinitiatief Stop de bouw van windmolens op land wordt gesteund door:

3MO – MegaMolensMegaoverlast, Goeree-Overflakkee

Actiecomité Windpark Rietvelden NEE, ‘s-Hertogenbosch

Bewonersplatform Voor de Wind, West-Brabant

Buren van Rijnenburg, omgeving en stad Utrecht

Commissie Windturbines Nieuwe Waterweg, Maassluis

Eefde Tegenwind, Lochem, Zutphen

NKPW (Nationaal Kritisch Platform Windenergie)

Pottendijk Windmolenvrij, Emmen

Regiogroep Windpark Heerenveen NEE, Heerenveen en omliggende dorpen

Stichting Bewonerscomité Lindtwind, Zwijndrecht

Stichting BOEC, Coevorden

Stichting Gigawiek, Bergerden, Houten, Stad aan ’t Haringvliet

Stichting JAS, Hollands Kroon

Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe, Schagen

Stichting Laagfrequent geluid

Stichting Mallemolens, Goeree-Overflakkee

Stichting Platform Storm, Borger-Odoorn, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen

Stichting Platform Tegenwind N33, Midden-Groningen, Veendam

Stichting Omwonenden windturbines Wieringermeer, Hollands Kroon

Stichting Wind van Voren, Barendrecht

Stichting Windmolenklachten

Stichting Windmolens N57 nee, Brielle, Hellevoetsluis, West-Voorne

Storm Meeden, Midden-Groningen

Tegenwind Veenkoloniën, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen

Vereniging Tegenwind Weijerswold, Coevorden

Vereniging Tegenwind Hunzedal, Aa en Hunze, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen

WindNEE, Aa en Hunze, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen

Zonvoorwind, Emmen

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden