Hoeksch Lyceum bijna 100 jaar jong

Oud-Beijerland - Het jaar 2018 zal ongetwijfeld weer de nodige jubileumvieringen kennen. In ieder geval geldt dat voor het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland. De school is al druk bezig met de viering van het eeuwfeest. De school heeft in de loop der jaren heel wat leerlingen afgeleverd die hoog op de maatschappelijke ladder klommen of meer of minder 'bekende Nederlander' werden. Namen als Jort Kelder of Roelof Hemmen. Het Kompas plaatst vanaf januari een jaar lang maandelijks een column in de vorm van een interview met zo'n opvallende oud-leerling.

Op 11 september 1918 startte in Oud-Beijerland de Rijks Hogere Burgerschool haar lessen. Nog niet aan de HBS-laan (dat gebouw werd in 1920 voltooid), maar in de Kinderbewaarschool aan de Beneden Oostdijk. De school telde vierendertig leerlingen, acht leraren, een conciërge en een directeur. (een uitgebreide geschiedenis valt te lezen in het boek van Ph. Perneel getiteld "Zeventig Jaar in de Hoeksche Waard").

Nu bijna honderd jaar later, twee gebouwen verder en wederom onder een andere naam (de HBS heette later Regionale Scholen Gemeenschap 'Hoeksche Waard' (RSG) in inmiddels Hoeksch Lyceum) kan de school terugkijken op een glanzende historie. Dat wordt met vele oud-leerlingen en -personeel in september 2018 in een feestelijke ambiance gedaan. Als aanloop naar de feestelijkheden verschijnt er met ingang van januari iedere maand een interview in deze krant met een bijzondere oud-leerling. Het laatste interview zal met Jort Kelder zijn, die tijdens de reünie een speciaal programmaonderdeel zal verzorgen.

Ook op de schoolsite is van alles te lezen over deze viering. Om alles voor te bereiden is een commissie in het leven geroepen, die bestaat uit (oud-)leerlingen, (oud-)personeel, leden uit de Medezeggenschapsraad en uit de Oudercommissie, en ouders die het leuk vinden om het honderdjarig bestaan tot een onvergetelijk moment in de historie van school te maken.
De viering voor de huidige leerlingen vindt plaats op vrijdag 21 september, de grote reünie is zaterdag 22 september. Voor de huidige leerlingen is er op die vrijdag in en rond school van alles te beleven waar vooral de leerlingen samen met de ouderraad in de komende periode nog nadere invulling aan kunnen geven. Maar gedacht wordt aan kermisachtige toestellen, een sporttoernooi en –demonstraties, film, muziek (optreden van een band of een DJ) en niet te vergeten een barbecue.

Zaterdag 22 september staat volledig in het teken van de reünie. De te verwachte grote opkomst van oud-leerlingen vergt veel aan planning en organisatie. Om iedereen onderdak te kunnen bieden is o.a. een grote circustent van Boltini besteld, en is er extra aandacht voor parkeren en de catering. Herinneringen ophalen tussen schoolkameraden staat centraal, ook met oude films en dia's van schoolreisjes, excursies en feestelijkheden als schoolfeestjes en diploma-uitreikingen. Daarnaast zal er op het hoofdpodium op geregelde tijden iets speciaals te zien zijn zoals het schoolorkest, een dichter met een live-optreden, een schoolquiz o.l.v. een BN'er, etc.
Binnenkort wordt bekend gemaakt hoe men zich kan aanmelden, want door voorinschrijving kan de organisatie zich nog beter voorbereiden op dit eeuwfeest.

Meer berichten

Shopbox