Foto: Marian Ebink

KNVB huldigt 3 SHO leden

Als sluitstuk van het officiële gedeelte van de Nieuwjaarsreceptie van SHO werden ook nog drie leden van SHO verrast door de KNVB.

Uit handen van bondsvertegenwoordiger Gerard van der Meijde kregen achtereenvolgens Cees van Pelt, Nel Troeleman-Vink en Adrie Troeleman de zilveren KNVB speld als waardering voor hun jarenlange inzet voor SHO in het verleden en heden.

Cees van Pelt (70) werd na zijn loopbaan als voetballer betrokken bij de jeugdafdeling als leider/trainer van de B-junioren. Al snel ging hij het wedstrijdsecretariaat van de A,B en C jeugd regelen. Na een paar jaar kreeg hij als lid van het hoofdbestuur dezelfde portefeuille in handen voor de seniorenelftallen. Ook werd Cees begeleider voor de scheidsrechterstrio’s waar SHO in de hoofdklasse mee te maken kreeg.

Na de verhuizing naar de Kikkershoek en vervroegde uittreding bij zijn werkgever ging Cees ook deel uitmaken van de werkploeg van SHO en is hij al dik tien jaar ‘s middags op het sportcomplex aan te treffen. Van Pelt werd eerder al tot erelid van SHO benoemd.

Nel Troeleman-Vink (61) kreeg ook de KNVB onderscheiding toebedeeld. Haar werkzaamheden voor SHO zijn nu het assistent-penningmeesterschap, kantinedienst op maandagavond als de bridgeclub bij SHO aanwezig is en het innen van de entreegelden en daarnaast gastvrouw in de bestuurskamer bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Helaas moet zij vanwege gezondheidsproblemen het nu even rustiger aan doen. In het verleden maakte Nel deel uit van de toneelgroep van SHO, was zij penningmeester van zowel de Supporters Vereniging als het hoofdbestuur, en verder ook mede-redactiemedewerkster van clubblad De Spil.
Nel werd in 2009 benoemd tot Lid van Verdienste en in 2011 tot erelid van SHO.

Adrie Troeleman (64) was als derde aan de beurt om door Van der Meijde te worden toegesproken. Troeleman was na een roemloze voetballoopbaan ondermeer jeugdleider, grensrechter bij het eerste elftal en bestuurslid van de SV. In 1996 trad hij -mede op aandringen van Cees van Pelt- toe tot het hoofdbestuur. Vanaf dat moment tot heden verzorgt Adrie de verslaggeving van de wedsrtrijden van het eerste. Op de bridge-avond bemant hij ook de bar in de kantine. En niet mag worden vergeten dat hij 21 jaar redactie en opmaak verzorgde van clubblad De Spil. Sinds zijn vervroegde uittreding maakt ook Adrie deel uit van de werkploeg van SHO en werd in 2012 benoemd tot erelid.

Alle drie waren zij zeer verguld met de toegekende onderscheiding en zij ontvingen naast de zilveren KNVB-speld ook de bijbehorende oorkonde plus bloemen.

Foto's en video's van de Nieuwjaarsreceptie zijn geplaatst op de SHO Facebookpagina

Foto: Vlnr: Adrie Troeleman, Nel Troeleman-Vink en Cees van Pelt

Meer berichten

Shopbox