Wijkteam Oud-Beijerland gestart

Oud-Beijerland - Wijkteam Oud-Beijerland is gestart. In dit team werken medewerkers van Kwadraad, Careyn, Wmo Hoeksche Waard, Werk & Inkomen Hoeksche Waard, Welzijn Hoeksche Waard, Zorgwaard, Stichting MEE en Stichting Pameijer samen. Met elkaar bieden zij ondersteuning aan Oud-Beijerlanders van 18 jaar en ouder, die door ziekte, handicap of financiële problemen hulp nodig hebben. Door samen te werken in één team zijn onderlinge lijnen kort en kan men de cliënt beter en efficiënter ondersteunen. 'Vragen van inwoners worden door een deskundig en gevarieerd team van professionals opgepakt. De hulpvrager heeft daarbij altijd één aanspreekpunt binnen het team.', aldus wethouder Ina van der Werf-Weeda (gemeente Oud-Beijerland). 'Om de hulpvrager zo goed mogelijk te kunnen helpen, werkt het team samen met vele andere organisaties.'

Samenwerkingsovereenkomst getekend
Vanmiddag hebben alle betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarmee is het wijkteam officieel van start gegaan. Wethouder Van der Werf-Weeda is blij. 'Het brengt ons weer een stapje dichter bij onze ambitie. We willen dat inwoners bij ondersteuningsvragen of problemen dichtbij hun leefomgeving terecht kunnen bij sociale teams. Die teams kunnen hen helpen met of begeleiden naar informele en/of professionele hulp en ondersteuning.' Regie over eigen leven krijgen
Het wijkteam geeft informatie en advies en beantwoordt vragen over hulp bij lichamelijke, geestelijke en/of financiële problemen. Sommige situaties vragen meer tijd om opgelost te worden. In dat geval gaat een medewerker van het wijkteam met de hulpvrager in gesprek om tot een passende oplossing te komen. Het uitgangspunt is altijd dat de hulpvrager de regie over het eigen leven weer krijgt.

Eén begeleider
Inwoners met meerdere hulpvragen krijgen binnen het team een vast aanspreekpunt, volgens de nieuwe aanpak: 'één gezin - één plan – één regisseur'. Samen met de begeleider wordt een plan voor de meest passende ondersteuning gemaakt. Als dat nodig is, kan de begeleider besluiten er één of meer andere hulpverleners bij te halen. Dan nog blijft de begeleider het aanspreekpunt. Hiermee bereiken wij dat inwoners met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken krijgen.

Contact
Inwoners kunnen op verschillende manieren in contact komen met het wijkteam. Dat kan door te mailen naar info@wijkteamHW.nl of te bellen naar 088-123 99 25. Via de mail en de telefoon kan een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek.

Website binnenkort online
Om de inwoners in de Hoeksche Waard te informeren over de werkzaamheden en bereikbaarheid van het wijkteam wordt er ook een website gemaakt. Binnenkort staat www.wijkteamHW.nl online.

Meer berichten

Shopbox