Wederkerig vertrouwen is basis van democratie

INGEZONDEN BRIEF:

'Als weerwoord op briefschrijver V/d Vlies (Het Kompas, 26 januari 2018) het volgende. Hij mag natuurlijk voor herindeling zijn. Zijn stelling dat er getalsmatig een meerderheid zou zijn voor herindeling is Staatsrechtelijk en dus ook juridisch onjuist. Een gemeenteraadslid is gekozen voor één van de vijf gemeenten in de HW en niet gelijktijdig voor alle vijf gemeenten. Hij geeft aan dat 52 van de totaal 83 raadsleden voor herindeling zijn en concludeert daaruit dat er een meerderheid is voor herindeling. Hetzelfde staatsrechtelijke onjuiste en gemankeerde argument heeft de provincie gebruikt om via hun doorzettingsmacht tot herindeling te manipuleren. Op 19 augustus 2016 verscheen in Het Kompas (pagina 21) een artikel van een prominent raadslid en tevens fervent voorstander van herindeling. Ik citeer: “schrijver constateert dat de Stuurgroep OBT geen enkele bevoegdheid had en dat de vijf gemeenteraden bij de beslissing over herindelen of samenwerken AUTONOOM waren. In die zin heeft de provincie een ONDEMOCRATISCHE beslissing genomen. Drie van de vijf gemeenteraden waren tegen herindelen. De provincie heeft de Hoeksche Waard voor de gek gehouden. Nergens staat dat gemeenten niet met elkaar mogen samenwerken.” Dat betekent dat er flink is gesjoemeld met onze lokale democratie en dat er geen vertrouwen is van de provincie in haar burgers en nu ook geen vertrouwen van burgers in hun hogere overheid, want de burgerpeiling heeft dat aangetoond. Enkele lokale fracties van landelijke partijen en een lokale fractie proberen een ondemocratisch genomen beslissing van de provincie door de strot van de inwoners te duwen. Zij blijken dus niet de hoeder te zijn van onze lokale democratie en dat stemt tot nadenken straks bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018. Is er nog wel sprake van wederkerig vertrouwen in bedoelde politieke partijen, nu ze zo opzichtig sjoemelen met onze democratie? De Hoeksche Waard bestaat uit vijf gemeenten en per autonome gemeente is, conform het Staatsrecht, gestemd over wel of geen herindeling. De 52 raadsleden die voor herindeling zijn, hebben GEEN meerderheid weten te bereiken in Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk (53.000 inwoners). In deze gemeenten is in meerderheid TEGEN herindeling gestemd en zijn gelijkluidende amendementen aangenomen voor een versterkte samenwerking. Alleen in Strijen en Oud-Beijerland (33.000 inwoners) wisten 30 raadsleden een meerderheid te halen voor herindeling. Wanneer u als lezer de democratische balans opmaakt, dan kunt u concluderen dat de volksvertegenwoordigers in drie gemeenten hebben gestemd om NIET te gaan herindelen, maar om versterkt te gaan samenwerken. De ’samenwerkende’ raadsleden vertegenwoordigen 53.000 inwoners, tegenover 33.000 inwoners van de volksvertegenwoordigers die voor herindeling zijn. We moeten het staatsrechtelijk en juridisch wel zuiver houden en niet sjoemelen met onze staatsrechtelijke en gemeentelijke democratie. In werkelijkheid bestaat er volgens de gemeenteraadsbesluiten en aangenomen amendementen, democratisch draagvlak voor een versterkte samenwerking. Het is aan de Tweede en Eerste Kamer om te oordelen. Landelijke politieke partijen kunnen nu laten zien of zij onze staatsrechtelijke democratie en de gehouden burgerpeiling belangrijker vinden, dus hoog in het vaandel willen houden, dan coalitiebelangen.'

C.F. de Graaf

Meer berichten