Dorpskerk Westmaas heeft al ruim 200 Vrienden

Westmaas - De Dorpskerk Westmaas heeft nu meer dan 200 vrienden. Dit meldt de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas in haar jaarverslag 2017. De Stichting werd in augustus 2014 opgericht om er aan bij te dragen de historische Dorpskerk (A.D. 1650) voor komende generaties te behouden. De kerk is een beschermd Rijksmonument en vervult met het aangrenzende verenigingsgebouw De Munnik in het dorp een rol als multifunctionele accommodatie.

Het streven is dat zich zeker 400 inwoners als Vrienden bij de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas (SVDW) aanmelden, aldus het jaarverslag. Eind 2017 waren dat er al 196 plus 7 bedrijfsvrienden, waarmee de stichting reeds halverwege haar doelstelling is. De ervaring is dat er bij elk publieksevenement waar de stichting acte de présence geeft wel enkele nieuwe vrienden bij komen. In 2018 wordt de werving van vrienden en bedrijfsvrienden van de Dorpskerk voortgezet.

In het afgelopen jaar organiseerde de stichting vier goed bezochte en succesvolle publieksevenementen in de Dorpskerk: drie concerten en een lezing. De concerten werden gegeven door een zangeres en een pianiste, het populaire ensemble de Duifies en het bekende popkoor Pop Up uit Oud-Beijerland. De lezing kwam van de schrijfster Rosita Steenbeek naar aanleiding van haar roman ‘Rose – een familie in oorlogstijd’, die zich voor een deel afspeelt in Klaaswaal.

Deze activiteiten en de donaties van de Vrienden leverden de stichting ruim € 9.000 aan inkomsten op, waardoor het jaar 2017 kon worden afgesloten met een positief resultaat van bijna € 7.400. Hierdoor kon al een bedrag van € 9.000 worden gereserveerd voor schilderwerk dat in de komende tijd in de Dorpskerk moet worden uitgevoerd. In het interieur van de kerk worden in de nabije toekomst verschillende werkzaamheden verricht om de kerk verder geschikt te maken voor meervoudig gebruik.

Behalve het schilderwerk zullen ook de koperen kroonluchters een grondige onderhoudsbeurt moeten ondergaan en zal o.a. de elektrotechnische installatie van de kerk worden verbeterd. Dit renovatieplan van het kerkinterieur vraagt een flinke investering waarvoor de eigenaar van de kerk, de Protestantse gemeente Nieuwland (Westmaas, Mijnsheerenland en Klaaswaal), ook externe fondsen zal benaderen.

In 2016 schonken de Vrienden van de Dorpskerk al een bedrag van € 8.500 voor de renovatie van de 13 glas-in-loodramen, waaronder de 3 gebrandschilderde ramen.

Meer berichten