Overheidskosten windenergie
Overheidskosten windenergie (Foto: Kees Pieters)

Windmolens op zee 1 miljard goedkoper dan op land

INGEZONDEN BRIEF

Windenergie op zee is aanzienlijk goedkoper dan op land. Het verplaatsen van de geplande landmolens naar zee bespaart ruim 1 miljard euro (€ 1.000.000.000). De gereserveerde ruimte voor windmolens op de Noordzee is groot genoeg voor deze verplaatsing en ook nog ongeveer viermaal de ambitie van het huidige regeerakkoord. Om verliezen te voorkomen moet de bouw van windmolens op land per direct worden gestopt. Ook langs de Oude Maas en het Spui.

“Windmolens worden steeds groter en zorgen voor overlast voor de omwonenden: laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Het draagvlak voor windmolens op land brokkelt dan ook steeds verder af. Ze zijn ook niet meer nodig”, zegt Kees Pieters uit Barendrecht. In het onderzoek “Wind op zee in relatie tot wind op land” onderzocht hij twee verschillende scenario’s en vergeleek deze met het huidige regeringsbeleid. In beide scenario’s worden geen windmolens op land meer bijgebouwd. Eén scenario wekt dezelfde groene stroom op tegen 1 miljard lagere kosten en het andere scenario wekt méér groene stroom op voor hetzelfde geld.

13 maart

Om onnodige verliezen te voorkomen adviseert Pieters de bouw van windmolens op land op te schorten totdat het nieuwe Energieakkoord is vastgesteld. Als eerste moet de volgende ronde van de SDE+ subsidieregeling op 13 maart voor wind op land worden gestopt.

Meer berichten

Shopbox