Ingezonden brief: Democratie onder druk

'Beste inwoners,

Democratie is iets wat je beseft wat het is als het er niet meer is. Dat is mijn gedachte als ik de ingezonden brieven lees van dhr C.F. de Graaf.

Hij laat zien wat er staatsrechtelijk allemaal mis is rond het proces van de herindeling met de manipulator Van der Sande als een van de hoofdpersonen en wederom de VVD in de hoofdrol.

Helaas is dit een landelijke trend. De landelijke politiek staat wellicht wat verder van u af maar een ding is zeker. De VVD vindt dat de burger er voor de overheid is in plaats van dat de overheid er voor de burger is.

Het ontslagrecht is versoepeld, de burger heeft de financiële crisis mogen oplossen, ruimere bevoegdheden voor opsporingsdiensten en recentelijk het afschaffen van het referendum, de Sleepwet en ruimere bevoegdheden voor FIOD en Belastingdienst.

Vele mensen zijn door de crisis getroffen en er zijn schrijnende voorbeelden te noemen. Helaas heeft de VVD verzuimd de veroorzakers van de crisis aan te pakken. Het tegendeel is echter waar, schimmige belastingdeals in het voordeel van multinationals waar u als burger niks aan heeft.

De Sleepwet wordt gebruikt om zogenaamd terroristen op te sporen. Echter, Nederland is nog nooit zo rustig geweest dus dat argument kan niet gebruikt worden. In het kielzog van deze Sleepwet krijgen FIOD en Belastingdienst meer bevoegdheden.

Kortom, uw rechten worden zowel lokaal als landelijk geschoffeerd en Nederland is hard op weg een tweede Turkije te worden.

Net als u, heb ik ook familie die in mei 1940 hard hebben gevochten om een dictatuur buiten de deur te houden. Dit keer komt het gevaar echter van binnenuit.

U weet wat u te doen staat.'

H. van Katwijk

Meer berichten

Shopbox