College Tour: Josua Ossendrijver in de Petrakerk te Heinenoord

Heinenoord - Woensdag 11 april wordt een dag anders dan andere dagen voor de Basisschooljeugd van Heinenoord en omgeving. Josua Ossendrijver komt als gastspreker zijn bijzondere levensverhaal vertellen. Initiatiefnemer van dit gebeuren is de commissie gemeenteopbouw van de Gereformeerde Petrakerk te Heinenoord.

Sissy de Kleuver: "Als leerkracht in het Voortgezet Speciaal Onderwijs heb ik Josua Ossendrijver vorig jaar uitgenodigd als gastspreker in mijn schoolklas. Ik was erg onder de indruk van zijn levensverhaal en de manier waarop hij het verleden verbond aan het heden en onze toekomst, het verhaal stopt namelijk niet in 1945, Josua trekt de lijn door naar thema's als pesten en buitensluiten en maakt in zijn presentatie dankbaar gebruik van visuele hulpmiddelen. Ik vond toen al, dat zijn verhaal een veel breder publiek verdiende.

Als lid van de commissie gemeenteopbouw dacht ik wat is er nou mooier dan deze les toegankelijk maken voor onze Heinenoordse jeugd? Deze gastles heeft zóveel meer zeggingskracht, is zóveel meer sprekender dan een les uit de geschiedenismethode!

Als je je bedenkt dat 73 jaren na de bevrijding, de ervaringsdeskundigen steeds ouder worden, weet je ook dat we op een gegeven moment deze gouden kans gewoon niet meer hebben…..dan besef je hoe belangrijk het is om de geschiedenis van Josua door te geven!"

Het verhaal

Op zijn 67e levensjaar ontdekte Josua dat hij eigenlijk joods is en dat zijn ouders niet zijn echte vader en moeder zijn. Direct na zijn geboorte is Josua afgestaan aan een Rotterdams echtpaar. Hij kreeg daar de naam Klaas Slegt….Deze adoptie heeft zijn leven gered, z'n joodse familie heeft de Tweede Wereldoorlog niet overleefd.

Zijn hele leven twijfelt Josua aan zijn identiteit, pas enkele jaren geleden legt hij de puzzelstukjes aan elkaar. Uiteindelijk komt hij achter de waarheid: Klaas Slegt is in werkelijkheid Josua, zoon van Simon en Roosje Ossendrijver en broertje van David!

Josua vertelt op een indringende manier het verhaal vanuit het perspectief van zijn broer David. Op een gegeven moment beseffen de kinderen dat Josua dezelfde persoon is als Klaas en dat hij het is die nu in levende lijve voor hen staat! Dat maakt het verhaal van ooit, lang geleden, echt en bijna tastbaar.

Opdat wij nooit vergeten……!

Na de gastles is er voor de kinderen alle tijd om in een college tour vragen te stellen aan Josua. ….Ieder kind mag een volwassene meebrengen, zodat er ruimte en aandacht is voor eventuele vragen, die later opborrelen, wanneer Josua weer naar huis is….en natuurlijk is iedereen met interesse welkom!

Sissy: "De directeuren van alle basisscholen reageerden enthousiast op ons aanbod, met het beschikbaar stellen van deze gastles en de benodigde kerkzaal hoopt de Petrakerk op een positieve klank bij mensen in het dorp!"

Meer berichten