Strijen helpt Roma en Servische bevolking

STRIJEN - Enkele weken geleden was in Het Kompas te lezen dat een groep van 15 gemeenteleden van Hervormd Strijen vertrokken is naar Servie om daar een werkvakantie door te brengen. Inmiddels is deze groep vol indrukken teruggekeerd. 

In het afgelopen seizoen waren diverse acties gevoerd waarmee veel geld opgehaald was. Zij hebben hiermee veel voor de plaatselijke bevolking kunnen doen en hebben vooral evangelist Aleksandar bijgestaan in zijn werk onder de arme Roma-bevolking. De Roma worden gezien als 2e rangs burgers en krijgen ook niet overal de mogelijkheid om aan het maatschappelijke leven deel te nemen.

Daarom hebben diverse mensen van deze Strijense groep o.a. geholpen bij het verven van een hek rondom een gemeentelijk voetbalveld. Al 30 jaar was hier niets meer aan gedaan. Omdat de Roma-bevolking zorgt voor mensen die helpen aan de verbetering van het dorp, krijgen Roma-kinderen nu ook gelegenheid om van dit voetbalveld gebruik te maken. Zelfs de Servische krant kwam hierop af en heeft een interview afgenomen met een paar deelnemers. Op deze manier is er goodwill gekweekt en kunnen Roma's meer integreren in de maatschappij.

Een ander deel van de Strijense groep heeft het dak en de muren van de kerk in Djurdjevo geïsoleerd, een muurtje gemetseld en voedselpakketten uitgedeeld. Met handen en voeten hielden ze gesprekken met de Roma-kinderen en voor een spelletje waren ze altijd te porren.

De armoede die de Strijenaren zagen bij sommige gezinnen was heel schrijnend... 

Over de hulp zegt de groep: 'Het was een druppel op een gloeiende plaat soms, dachten we... Maar we moesten leren om klein te denken. We kunnen niet iedereen helpen maar wel een paar mensen... We kunnen niet in één keer de mentaliteit daar veranderen, maar het kan wel een eerste aanzet zijn. Op de 1e dag liet één van de deelnemers het lied "Dreaming small" horen. Dit lied was een leidraad door de hele week heen. In het klein mochten we grote dingen doen!'

Of deze week nog een vervolg krijgt? De meeste helpers weten het niet. Leroy de Jong (16) heeft al een uitnodiging om met de Kerst weer te komen...

En er is nog geld over voor "Winterhulp onder de Roma's". Dus heel misschien komt er wel een vervolg aan deze reis! 

Nog meer informatie en foto's is te vinden op de blog: https://hervormdstrijen.nl/blog/

Meer berichten