Wethouder Arie Mol op zijn collegestoel in de raadszaal van Binnenmaas. Hij trekt zich per 1 januari 2019 terug uit de actieve politiek. Dat heeft hij dinsdag 7 augustus officieel bekend gemaakt. (foto: Hans Boutkan)
Wethouder Arie Mol op zijn collegestoel in de raadszaal van Binnenmaas. Hij trekt zich per 1 januari 2019 terug uit de actieve politiek. Dat heeft hij dinsdag 7 augustus officieel bekend gemaakt. (foto: Hans Boutkan) (Foto: )

'Altijd samenwerking gezocht om het beste te bereiken'

Hans Boutkan

Wethouder Arie Mol van de gemeente Binnenmaas heeft besloten om na de gemeenteraadsverkiezingen in november niet meer terug te keren in de politiek. Dat heeft Mol dinsdag 7 augustus tijdens de vergadering van het college bekendgemaakt. Arie Mol is sinds 2011 namens Gemeentebelangen Binnenmaas (GBBM) wethouder en heeft de portefeuilles Sociaal Domein, Werk en Inkomen en Sport.

Binnenmaas - "Ik kijk tevreden en met veel plezier terug op mijn politieke carrière die in 1992 in 's-Gravendeel begon. Na jaren als raadslid en burgerraadslid volgde ik in 2011 Ed Lafeber op als wethouder voor GBBM," zegt Arie. In de bijna zeven jaar als wethouder heeft hij veel geleerd, gezien en meegemaakt. "Je springt als het ware op een rijdende trein en wordt direct geconfronteerd met het sociaal domein en 'hoofdpijn' dossiers zoals de asbestaffaire rond de toenmalige sporthal Groene Olifant, de huisvesting van voetbalvereniging GOZ, maar ook het mooie dossier Dorpshart Mijnsheerenland. Het is allemaal goed gekomen en in Mijnsheerenland verrees een kloppend en bruisend nieuw dorpshart. Ook beschikken nu alle voetbalverenigingen in Binnenmaas over kunstgrasvelden. Alles wat binnen mijn portefeuille tot stand is gekomen heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. De samenwerking met onder andere het college van Binnenmaas, een goed team gemotiveerde ambtenaren, het jeugdteam, het sociaal beleidsteam, het bestuurdersnetwerk en de politieke partijen heb ik altijd als zeer goed en waardevol ervaren. Ik heb altijd de samenwerking gezocht om het beste voor de inwoners te bereiken."
De portefeuille Sociaal Domein heeft Arie Mol de nodige hoofdbrekens bezorgd. Zeker toen de gemeenten er per 1 januari 2015 taken en verantwoordelijkheden bij kregen in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van Wmo, jeugdhulp en Participatiewet ging de verantwoordelijkheid over van het Rijk naar de gemeenten. "Op dit moment zijn we nog bezig om Wmo, jeugdhulp en Participatiewet in orde te krijgen en te houden. We zijn ver gevorderd als sociaal domein wethouders in de Hoeksche Waard en daar ben ik trots op. Door dicht bij de mensen te staan, aan de voorkant (preventief) oplossingen te vinden voor problemen, voordat men bijvoorbeeld een beroep moet doen op de schulddienstverlening. Ik heb in de afgelopen jaren schrijnende gevallen gezien en zeker als er kinderen bij betrokken zijn gaat me dat aan het hart. Ik ging soms tot het uiterste van mijn grenzen om mensen te helpen die het echt nodig hadden."

Als sportwethouder heeft Arie Mol, zelf een actief sporter, de afgelopen jaren veel sportverenigingen bezocht. "Sport is de kers op de taart geweest en hierop kijk ik met veel plezier terug. Met de sportfaciliteiten in Binnenmaas staan we op een goed peil en die kunnen we straks met een gerust hart aan de nieuwe gemeente Hoeksche Waard overdragen."

In de ambtsperiode van Arie Mol hebben een aantal gebeurtenissen plaatsgevonden waaraan hij nog wel eens met een lach aan denkt. "Hoogtepunt was toch wel toen krokodillen in Kuipersveer de gemoederen een paar dagen flink bezighielden. Maar ook de op hol geslagen kerkklokken van de Hervormde kerk in 's-Gravendeel zorgden voor de nodige aandacht."

Na 1 januari 2019 zit het er op voor Arie Mol, maar stilzitten is er niet bij. "Ik blijf actief sporten: hardlopen, fietsen en volleyballen waarbij ik ook regelmatig als scheidsrechter wedstrijden fluit. Sinds twee jaar ben ik buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand en ik ben wel van plan hier in de toekomst meer mee te gaan doen."

De politieke deelname van Arie Mol zal zich voortaan beperken tot het lidmaatschap van Lokalen Hoeksche Waard. "Maar het meest ga ik genieten van mijn gezin, onze kinderen en vier kleinkinderen."

(tekst en foto: Hans Boutkan)

Meer berichten