De overhandiging. (Foto: Privé)
De overhandiging. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Afsluiting Egmontjaar in Oud-Beijerland

OUD-BEIJERLAND - Zaterdag 8 september tijdens Open Monumentendag werd in het Oude Raadhuis door Dineke Dijkshoorn en Pieter Jan in `t Veld, als Lamoraal van Egmont van de Historische Vereniging in het Spuidorp, aan burgemeester Jon Hermans en wethouder Harry van Waveren een DVD overhandigd
van alle herdenkingen van het Egmontjaar 2018.

De film zal voor een ieder te zien zijn op 11 oktober in de bibliotheek van 14.00- 16.00 uur. Eerder dit jaar besloot de Historische Vereniging Oud-Beijerland tot het instellen van een Lamoraal van Egmontspeld, voor diegene die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de historie van Oud-Beijerland, de geschiedenis van Lamoraal van Egmont of het huis Van Egmont. De vereniging heeft daar voor criteria opgesteld die te lezen zijn op de website van de vereniging, www.hvobl.nl

Op 24 mei reikte de vereniging de eerste speld uit aan de schrijver van het boek "het huis van Egmont en de Beijerlanden 1491- 1691" Jan Paul van der Spek. De vereniging heeft nu samen met stichting Historisch Egmond een overeenkomst gesloten dat onder de zelfde criteria de Lamoraal van Egmontspeld ook kan worden uitgereikt door de Stichting Historisch Egmond in het Noord-Hollandse Egmond. De beide verenigingen zullen gezamenlijk een register bijhouden van de uitgereikte speld.

Meer berichten