Wethouder Leon van Noort, van Binnenmaas stuurde een aantal vrouwelijke leden van de 'Hoekse Renners' zaterdag op weg voor het op de racefiets afleggen van de Napoleonroute. (Foto: Arie Pieters)
Wethouder Leon van Noort, van Binnenmaas stuurde een aantal vrouwelijke leden van de 'Hoekse Renners' zaterdag op weg voor het op de racefiets afleggen van de Napoleonroute. (Foto: Arie Pieters) (Foto: Arie Pieters)

Startsein voor in ere herstellen Napoleonroute

STRIJEN - Een bijzonder feestelijke 'aftrap' van de Open Monumentendag, afgelopen zaterdag bij het museum
van de Oudheidkundige Vereniging 'Het land van Strijen'.

Door Arie Pieters

Eerst werd door Burgemeester Waaijer van Strijen een tentoonstelling geopend op de eerste verdieping van het museum en daarna gaf wethouder Leon van Noort van de Binnenmaas, buiten het officiële startsein voor het in ere herstellen van de zogenaamde 'Napoleonroute'. Dit deed hij door een groep vrouwelijke leden van de 'Hoekse Renners' te verzoeken de route met de sportfiets af te leggen.

Eerder had hij al leden van de werkgroep, die zich sterk hebben gemaakt voor het herstel van deze unieke, historische route in de bloemetjes gezet. De wethouder gaf aan 'het een bijzonder moment te vinden dat de route nu daadwerkelijk weer zichtbaar gaat worden'. En daarbij paste uiteraard waardering voor de vrijwilligers, die dit project op sleeptouw namen. Het in ere herstellen van deze historische route, die dus vernoemd is naar Napoleon Bonaparte, is een uitvloeisel van de inspanningen van de Werkgroep Schouteneinde.

Enkele jaren geleden begon een groep bewoners van deze 600 jaar oude dijk in Puttershoek zich in te zetten voor het in ere herstellen van het historische karakter van het Schouteneinde. En aangezien er op meerdere plekken en ook in de nabijheid van het dorp Puttershoek in verval geraakte, negentiende eeuwse hectometerpaaltjes stonden, namen de bewoners die ook eens wat beter 'onder de loep'. Onderzoek bracht toen aan het licht hoe bijzonder deze paaltjes feitelijk waren en wat hun historische band was met Napoleon. De Napoleonroute in de Hoeksche Waard liep via Strijensas, Puttershoek en Blaaksedijk en kwam aan de overzijde van de Oude Maas uit bij Heerjansdam.

In het begin van de negentiende eeuw doorkruisten troepen van Napoleon regelmatig de Hoeksche Waard, langs de eerder genoemde dorpen. Zijn broer, Koning Lodewijk, zou persoonlijk meer dan eens gebruik hebben gemaakt van de route. Kilometerpalen werden in de tweede helft van de negentiende eeuw geplaatst langs Rijkswegen, als hulpmiddel bij het onderhoud van de wegen. Zuid-Holland gebruikte hiervoor gietijzeren palen, in de andere provincies werd hout of basalt toegepast. Met de modernisering van het wegennet zijn de meeste kilometerpalen in Nederland verdwenen. De palen zijn in totaal 1,80 meter hoog, ca. 21 x 21 cm  en werden voor ongeveer een meter ingegraven. Twee jaar geleden werd dankzij de Werkgroep Schouteneinde het plan gelanceerd om alle nog de resterende hectometer -en kilometerpaaltjes te restaureren en inmiddels zijn de eerste drie in ere hersteld. Het is de bedoeling dat de overige nu ook opgeknapt worden en weer herplaatst gaan worden. Inmiddels is er al een heuse 'Napoleonroute-folder' verschenen, uiteraard uitgegeven door de VVV Zuid-Holland Zuid.

Meer berichten