De inschrijving is geopend. (Foto: Privé)
De inschrijving is geopend. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Inschrijving Vrijwilligersspeld Oud-Beijerland geopend

OUD-BEIJERLAND - De gemeente Oud-Beijerland nodigt organisaties en inwoners van harte uit om vrijwilligers en projecten te nomineren voor de Vrijwilligersspeld.

Het gaat om vrijwilligers die de leefbaarheid in Oud-Beijerland vergroten, om projecten die zorgen voor verbinding. Sinds 2015 wordt de Vrijwilligersspeld ook uitgereikt aan individuele burgers voor hun inzet voor een burgerinitiatief of burenhulp. Op uiteenlopende maatschappelijke terreinen - zoals sport, welzijn, wonen, integratie, emancipatie en veiligheid - zijn vrijwilligers actief. Zij zijn de drijvende krachten van de Oud-Beijerlandse samenleving en fungeren als de verbindende schakel die er voor zorgt dat iedereen kan meedoen aan de samenleving.

Met de Vrijwilligersspeld plaatst de gemeente Oud-Beijerland jaarlijks vrijwilligers in de schijnwerpers, als blijk van waardering voor de inzet van alle vrijwilligers in Oud-Beijerland. Een deskundige jury onder leiding van wethouder Van Waveren buigt zich over de inzendingen en maakt de keuzes voor het toekennen van de vrijwilligersonderscheidingen. De commissie ontvangt dan ook bij voorkeur een uitgebreide motivatie met de aanmelding, zodat zij een goede keuze kunnen maken. Dit jaar is bovendien de 15 e en laatste uitreiking van vrijwilligersonderscheidingen voor de gemeente Oud-Beijerland. Volgend jaar is er immers één gemeente Hoeksche Waard. Daarom nodigt de gemeente dit jaar ook alle oud-winnaars van de afgelopen vijftien jaar uit om met elkaar een feestelijke vrijwilligersavond te vieren.

Kent u een enthousiaste vrijwilliger of een inspirerend project waarvoor u uw waardering wilt uiten? Meld deze vrijwilliger en/of dit project dan uiterlijk 31 oktober aan. In november besluit de jury over de toekenning van de Vrijwilligersspelden. Op 7 december, de Nationale Vrijwilligersdag, vindt de uitreiking plaats.

De voorwaarden voor nomineren van vrijwilligers en projecten zijn:
• Zij zijn representatief zijn voor het vrijwilligerswerk;
• Zij leveren een bijdrage aan het échte vrijwilligerswerk (een onkostenvergoeding is geoorloofd);
• Zij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in Oud-Beijerland;
• Het vrijwilligerswerk is bij voorkeur vernieuwend;
• Het vrijwilligerswerk heeft een voorbeeldfunctie;
• Het vrijwilligerswerk wordt verricht voor een organisatie of vereniging. Voor burgerinitiatieven
geldt dat het initiatieven van individuele burgers of groepjes burgers kunnen zijn, die (nog) niet
verbonden zijn aan een organisatie of vereniging.

U kunt vrijwilligers of vrijwilligersprojecten/-organisaties aanmelden via het onderstaande
aanmeldingsformulier of een mail sturen met uw motivatie voor de persoon/ project en/of organisatie/vereniging aan vrijwilligerscentrale@welzijnhoekschewaard.nl. U kunt het aanmeldingsformulier ook digitaal invullen via de website van de gemeente Oud-Beijerland.

Meer berichten