Een mannenensemble in de Hoeksche Waard

Hoeksche Waard - “Een Hoeks-Waardig Mannenensemble”. Gezocht: enthousiaste zangers die van een uitdaging houden!! Dirigent en organist Adri Poortvliet wil graag een nieuw mannenensemble samenstellen. Dit ensemble zal naast christelijk repertoire óók licht klassiek repertoire gaan zingen.

Om tot een goed klinkend ensemble te komen, is het noodzakelijk dat de leden vertrouwd zijn met het notenbeeld, zodat zij zelf in staat zijn om hun partij in te studeren met behulp een voorgespeelde of voorgezongen partij via de computer.

Het ensemble gaat zingen in kerken, tijdens een (zaterdagmiddag) concert en op verzoek ook op zondag tijdens een kerkdienst of zangdienst binnen en/of buiten de Hoeksche Waard. Om lid te kunnen worden van dit ensemble wordt een maximale leeftijdsgrens gehanteerd van 65 jaar. Toelating tot dit ensemble is afhankelijk van een eenvoudige stemtest.

Omdat er wordt uitgegaan dat de koorleden zelf thuis hun partij “eigen” maken, is het de bedoeling om één maal in de twee weken bij elkaar te komen voor een repetitie. Getracht wordt om de repetitie te gaan houden op de vrijdagavond.

Om met elkaar kennis te maken en ook met het beoogde repertoire zal er een kennismakingsmiddag op zaterdagmiddag 1 december worden gehouden. De aanmelders worden na 15 november over het juiste tijdstip en de locatie nader per mail geïnformeerd.

Het voornemen is vanaf januari 2019 met dit ensemble te gaan repeteren.

Mannen die zich aangesproken voelen en idee hebben om zich hiervoor aan te melden, stuur een mail naar: adri.poortvliet@filternet.nl

Ook mannen van buiten de Hoeksche Waard die hier interesse voor hebben zijn van harte welkom en worden vriendelijk verzocht te reageren.

Graag reageren vóór 15 november 2018.

Meer berichten