Akkerbouw en duurzaamheid. Hoe zit dat precies?

Oud-Beijerland - De Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland heeft het predicaat 'Groene Kerk'. Dat betekent dat er veel aandacht is voor duurzaamheid. Donderdag 15 november om 20.00 uur vertelt Gertjan van Dueren den Hollander alles over duurzaamheid in de akkerbouw. Iedereen, dus ook niet-gemeenteleden van De Open Hof, is hierbij van harte welkom.

De aandacht voor duurzaamheid komt bij De Open Hof tot uiting door praktische zaken zoals bijvoorbeeld de 90 zonnepanelen die dit jaar op het dak van de kerk zijn geplaatst. Daarnaast is er in veel bredere zin aandacht voor het bewustwordingsproces van duurzaamheid.
Dat is de reden dat akkerbouwer Gertjan van Dueren den Hollander, tevens gemeentelid van De Open Hof, alles komt vertellen over duurzaamheid in de akkerbouw.  Het motto is "De aarde is mooi en moet ook vooral mooi blijven. Of misschien zelfs mooier worden dan ze is. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen ervan kunnen blijven genieten."
Dat is een hele uitdaging. "Boeren zijn bereid om zich hiervoor in te zetten. Wij zijn bereid om onze werkwijze te veranderen. Want als we blijven werken zoals we altijd deden, kunnen we de aarde niet mooier maken. Hoe wel? Door nieuwe technieken en teeltmethodes proberen we producten te telen, die zo duurzaam mogelijk zijn geproduceerd," aldus Gertjan van Dueren den Hollander.

Hij vertelt op 15 november op een boeiende wijze wat er allemaal groeit in de Hoeksche Waard en hoe die boeren dat allemaal doen. Van akkerrand tot zonnepaneel en van geitenmest tot GPS tractoren. De verschillen tussen vroeger en nu zullen duidelijk worden toegelicht. Er zijn veel foto's en filmpjes en ook agrarische producten zijn te zien. Van ploegen tot patat en van zaadje tot suikerbiet en nog veel meer. "Het wordt een interessante avond, waarop u veel leert over uw voedsel en ook vragen kunt stellen. Natuurlijk kunnen we ook discussiëren over de toekomst van de agrarische sector," aldus akkerbouwer Gertjan van Dueren den Hollander. U vertrekt als een kenner van de Hoeksche Waardse polders en alles wat daar gebeurt.

Meer berichten