In het gebouw van Rabobank het Haringvliet in Heinenoord debatteerden ondernemers en politiek over de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. (archieffoto: Conno Bochoven)
In het gebouw van Rabobank het Haringvliet in Heinenoord debatteerden ondernemers en politiek over de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. (archieffoto: Conno Bochoven)

'Het ontbreekt Hoeksche Waard aan duidelijk DNA'

'Hoeksche Waard - 'Weet wie je bent en wat je kwaliteiten zijn. Onderzoek dat eerst en ga met die uitkomst aan de slag'. Het waren heldere woorden waarmee Victor Deconinck donderdag 8 november het Ondernemersdebat bij Rabobank Het Haringvliet afsloot. Pas als de Hoeksche Waard echt ergens voor staat, kan het daarmee de boer op.

Vooruitlopend op de vorming van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard heeft Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW) zichzelf tegen het licht gehouden. ,,De OHW zorgt voor verbinding, dat blijven we doen. Een veranderende omgeving vraagt om een nieuwe bestuursstructuur. We werken niet meer met afdelingen per gemeente maar themagericht ,'' sprak voorzitter Steven Corijn bij de start van het debat waar opvallend veel politieke partijen waren vertegenwoordigd. Ook Corijn constateerde dat: ,,We rekenen erop dat de politiek ook het belang van de OHW blijft inzien. Als vereniging vertegenwoordigen we ruim 350 ondernemingen.''

De thema's waar de OHW zich op richt, zijn Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bereikbaarheid, Duurzaamheid, Veiligheid, Zichtbaarheid, Lokaal en Recreatie en Toerisme. Per thema is er een commissie met een voorzitter en een aantal leden.

Belangrijk onderwerp bij Onderwijs is de opzet van beroepsonderwijs in de Hoeksche Waard, zodat jongeren in hun eigen regio een vak kunnen leren. Dit schooljaar is de mbo-opleiding Bouw van het Da Vinci College van start gegaan. Regel dat ook voor de zorg en de techniek klonk het tijdens het debat. En voor de groensector. ,,Geef de jongeren een kans om stage te lopen binnen jullie bedrijf, dan houden we ze hier,'' deed Marco Struik een oproep aan de aanwezige ondernemers.

Met de binnenkort op te richten stichting Onderwijs en Bedrijfsleven wordt er alles aan gedaan om de uitstroom van mbo-jongeren naar Rotterdam in te dammen. Dat kan door scholing en inzet van het bedrijfsleven.

Commissievoorzitter Bereikbaarheid, Raymond van Galen, gaf aan al druk in overleg te zijn met Rijkswaterstaat over 'de grootste onderhoudsopgave ooit'. Na 2020 wordt er gewerkt aan de Haringvlietbrug, de N3 bij de Kiltunnel en de Van Brienenoordbrug. ,,De aanleg van de A4-zuid verbetert de economische bedrijvigheid op het eiland, al moeten we er voor waken een plek te worden voor enkel distributiecentra met stukgoed en pallets.''

Bij Zichtbaarheid gaat het om de bekendheid van de Hoeksche Waard buiten de eigen regio. Die is onvoldoende, waren de ruim zestig aanwezigen het met elkaar eens. Dat werkt ook door op de lokale economie en dus op de leefbaarheid van de kernen. ,,Het ontbreekt de Hoeksche Waard aan een duidelijk DNA. Wie zijn we en wat willen we zijn? Dat moeten we eerst met elkaar vaststellen,'' gaf Sander Ros een aanzet voor de eindconclusie van Deconinck.

De Hoeksche Waard moet onderscheidend zijn, ook op het gebied van retail. ,,Ik mis het innovatieve karakter van de detailhandel,'' sprak ondernemer Bram de Jong. ,,Zo hebben we nog steeds geen zondagsopenstelling. Laat een ondernemer dat zelf beslissen.''

Namens de commissie Duurzaamheid is Richard Both druk met het bij elkaar brengen van betrokken partijen die bijdragen aan schone energie. ,,Vanaf 2040 moeten we energieneutraal zijn. Door alle partijen vroeg te laten samenwerken, kunnen we die stap maken.''

Stuk voor stuk belangrijke taken waar ook de OHW een rol in speelt, besloot Corijn. ,,Het is een never ending story.''

Samenwerking OHW met Oké Binnenmaas

1 januari 2019 is niet alleen de startdatum voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, vanaf die dag wordt er ook nauw samengewerkt met ondernemerskring Oké Binnenmaas. Binnenkort worden de officiële partnerdocumenten ondertekend kon Steven Corijn tijdens de Ondernemersdebat aankondigen. ,,Een belangrijk moment,''.

Meer berichten