Woodi en Demba in de Graanschuur
Woodi en Demba in de Graanschuur (Foto: Egon)

Afrikaanse borrel was groot succes

Nieuw-Beijerland - Niet alleen wat opbrengst betreft was het een succes maar vooral om de sfeervolle mooie avond in de Nieuw-Beijerlandse Graanschuur. De aanwezigen werden woensdagavond 7 november, op z’n Afrikaans, gastvrij onthaald. Na een verhaal, zang en muziek kwam Woodi aan het woord.
Zij was, met haar Afrikaanse man Demba, naar Nieuw-Beijerland gekomen om te vertellen over hun leven in Mauritanië waar zij beiden wonen en werken. Al 20 jaar zetten zij zich in om de levensomstandigheden van de inwoners te verbeteren o.a. op gebied van onderwijs, voeding en de positie van vrouwen.
In die tijd hebben zij al meer dan 250 projecten met succes afgerond. Het geld, dat ze voornamelijk in Nederland inzamelen, gaat regelrecht naar hun projecten. Zo zijn er scholen opgericht voor de vele dove kinderen die in het land wonen, waterputten aangebracht en is er irrigatie aangelegd voor landbouwgronden. Ze begeleiden zo’n project ongeveer 2 jaar. Daarna zijn de bewoners zelf verantwoordelijk. Wel bezoeken ze regelmatig de dorpen waar een project is afgerond om te kijken of alles goed verloopt.
De actie van woensdagavond is een mooie start waarmee de installatie van zonnepanelen in de woestijn gerealiseerd kan worden. De waterpompen die zijn aangelegd lopen op vervuilende dieselolie en het vervoer van de olie naar de dorpen in de woestijn is kostbaar, omslachtig en vervuilend. Zonnepanelen, om de pompen te laten werken, zijn in dit geval de oplossing.
Na afloop konden de toehoorders vragen stellen. Deze avond was niet alleen bedoeld om geld in te zamelen maar ook om Silent Work, zo heet de organisatie, meer bekendheid te geven. Tijdens de discussie na afloop, ontstonden ideeën die de organisator van deze avond, Pieter le Clercq, vorm probeert te geven. Deze actie zal zeker nog een vervolg krijgen.

De Afrikaanse avond heeft tot nu toe ruim € 21.000, van de € 40.000 die nodig is, opgebracht. Wilt u een schenking doen of wilt u meer weten over de organisatie Silent Work: www.silentwork.org.

Meer berichten