Cultuurdebat HW
Cultuurdebat HW (Foto: Stephan van Rijt)

Behoefte aan gedegen cultuurbeleid, blijkt uit Cultuurdebat HW

Met een volle zaal in het Rabobankgebouw ging woensdag 7 november het Cultuurdebat van start. Verwachtingsvol luisterde het publiek naar de antwoorden van de politieke afgevaardigden van 10 van de 13 partijen, op de door Gert van ‘t Hof gestelde vragen naar aanleiding van vijf diverse stellingen.

Door het afwisselende programma, waarbij gebruik werd gemaakt van zowel inleidende filmpjes als vertegenwoordigers per stelling, werd mede duidelijk hoe breed de verscheidenheid aan cultuur in de Hoeksche Waard is. Zo bleek onder andere uit het onderzoek (2017) van Helma Wagemakers dat bijna een kwart van de Hoeksche Waardse bevolking is aangesloten bij een culturele organisatie en dat de verschillende culturele activiteiten maar liefst 150.000 bezoekers hebben getrokken.

Op de stelling ‘Cultuur moet net zoveel aandacht en middelen krijgen als sport’, antwoordt Miranda den Tuinder van D66 dat het gezien de uitslag van het onderzoek, schokkend is dat er in de Hoeksche Waard door de gemeente slechts €35,- per persoon per jaar aan cultuur wordt uitgegeven, tegenover een landelijk gemiddelde van €140,-. Dat kan volgens haar beter, want “wat sport is voor je lijf, is cultuur voor je geest.”

Ook Mark de Koning van de PvdA betreurt dat er de afgelopen jaren bijzonder hard is bezuinigd op de cultuursector. Er moet volgens hem geld bij dat deels door de sector zelf en deels door de gemeente gefinancierd moet worden. Want zoals hij zegt: worden we daar als eilandbewoners blijer van en is het ook goed voor de economie.

Paul Boogaard van het CDA geeft aan vooral met de cultuursector zelf in gesprek te willen gaan om goed cultuurbeleid te ontwikkelen. Huibert Steen van de ChristenUnie vult aan dat het niet simpelweg gaat om de portemonnee trekken, maar om het kijken naar wat is er nu echt nodig is voor deze sector. Volgens Marga van Hulst van Lokalen HW moet daarnaast de culture sector zich verenigen om subsidie aan te vragen om zo gezamenlijke initiatieven te kunnen uitvoeren.

Britt van Daalen van Progressief HW ondersteunt de stelling en denkt dat cultuur net als sport de sociale cohesie in de Hoeksche Waard kan verstevigen. En dat begint volgens haar al bij het vrijmaken van budget voor cultuur op scholen.

Het publiek dat, naast afgevaardigden van de verschillende politieke partijen, vooral bestond uit cultuuraanbieders en cultuurliefhebbers, reageerde dan weer enthousiast, dan weer verontwaardigd op de gegeven antwoorden. Volgens hen durfden weinig partijen zich concreet te uiten en gaf lang niet elke partij blijk weet te hebben van het onderwerp cultuur.

Met name de stellingen ‘Er wordt al genoeg geld uitgegeven aan cultuureducatie op school’ en ‘Niet één theater, maar verdeeld over de Hoeksche Waard meerdere betaalbare cultuurruimten’ zorgden voor emotionele en uiteenlopende reacties bij zowel bezoekers als politici.

Heeft het debat iets opgeleverd? “Ja", zegt daarop de organisatie. De grote gemene deler deze avond was de duidelijke behoefte aan gedegen cultuurbeleid en het adequaat faciliteren voor de uitvoering daarvan.

Eelse Bies, voorzitter van stichting Dok-C, adviseert de politici daarbij kennis te nemen van de eerdere onderzoeken in aanloop naar cultuurbeleid en biedt aan vanuit Dok-C mee te denken in het formuleren van de visie. Belle van den Berg, directeur van Museum Hoeksche Waard, vindt dit cultuurdebat een positieve eerste stap en wil de politici ook na vandaag helpen herinneren zich aan hun belofte te houden. Kortom “het glas is halfvol” en daarmee besloot Gert van ’t Hof het debat.

Meer berichten