In het gemeentehuis van Korendijk vonden zaterdagmorgen de eerste besprekingen voor een nieuwe coalitie plaats. (foto's: Conno Bochoven)
In het gemeentehuis van Korendijk vonden zaterdagmorgen de eerste besprekingen voor een nieuwe coalitie plaats. (foto's: Conno Bochoven)

Partijen willen snel nieuw college

door Conno Bochoven

Nog voor de Kerst zou het nieuwe college voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard er moeten zijn. Dat vinden zo ongeveer alle 10 de partijen die straks in de nieuwe raad vertegenwoordigd zijn. Dat bleek zaterdagmorgen 24 november in de raadzaal van het gemeentehuis van Korendijk waar een zogenaamd duidingsdebat werd gehouden. Daar gaven alle fractievoorzitters van de tien partijen hun kijk op de verkiezingsuitslag. En werd alvast voorzichtig verkend wie er met wie zou kunnen. 

Het was tevens de kennismaking met Sjaak van der Tak, die op verzoek van het CDA, als verkenner de eerste gesprekken gaat voeren voor het
vormen van een coalitie in de gemeenteraad. 'Van der Tak kennen we als een goede verbinder', merkte CDA lijsttrekker Paul Boogaard op. Van der Tak was 'blij weer in de Hoeksche Waard te zijn.' Letterlijk als jongste bediende begon Van der Tak zijn lange loopbaan in meerdere gemeentes op het eiland. 'Ik heb hier met in Piershil wel met dossiers over de Voorstraat gelopen', memoreerde Van der Tak, 'ik heb veel geleerd in de Hoeksche Waard. Bovendien ben ik later burgemeester geweest van de herindelingsgemeente Westland en weet dus hoe u zich nu voelt.'  De 62-jarige oud-burgemeester wees er op dat een gemeente Hoeksche Waard besturen van 87.000 inwoners wennen zal zijn voor iedereen. 'Dat is echt een heel andere schaal dan u tot dusverre gewend bent. Een gemeente met een heel groot maatschappelijk middenveld. U gaat een proces in om elkaar te leren kennen en met elkaar één te worden. En u gaat de eerste geschiedenis schrijven van een heel nieuwe gemeente.'

In de terugblik op de verkiezingen ging het natuurlijk over de lage opkomst en het lage vertrouwen van de burger in de politiek. Tal van redenen werden aangevoerd, zoals het feit dat het niet om landelijke verkiezingen ging en het dus minder leefde. Maar dat lage vertrouwen is ook een landelijke tendens, merkte Huibert Steen (ChristenUnie) op. Hij verving de zieke Alma Vervelde-Tuk. 'Als mensen op de markt tegen mij over de pensioenen beginnen, ja, dan kan ik daar hier niet zoveel mee.' Als de politiek allerlei zaken negeert is het niet verwonderlijk dat weinig mensen gaan stemmen, vond Werner de Jong (Cromstrijen '98 Hoeksche Waard). 'We moeten wel verder en het vertrouwen terug zien te winnen', merkte Leen van Prooijen van de Senioren Partij op. Vertrouwen terug winnen en verbinding maken met de inwoners wil iedereen en dat kan vooral door de burgers veel meer bij de politiek te betrekken. 'Als dat niet gebeurt voorzie ik het faillissement van de politiek', vond PvdA'er Piet Westdijk. Paul Boogaard (CDA) zag het toch wat positiever met de opkomst. 'Bijna de helft van de kiesgerechtigden, 46%, heeft de moeite genomen om een heel bewuste keuze te maken.' Dat zei ook Miranda den Tuinder van D66 in soortgelijke bewoordingen. 

Als het gaat om de betrokkenheid en verbinden is het belangrijk dossiers als wonen, werken, mobiliteit in hun onderlinge samenhang te zien, vond Albert Scheerhoorn (Lokalen Hoeksche Waard). Hij is voor een pragmatische aanpak en wil graag meedoen in een nieuw college. 'We hebben de ervaring en kunde om te besturen.' SGP voorman Adriaan van der Wulp is 'razend blij' met de uitslag. Hij wil vooral dat de dienstverlening naar de burger op peil blijft. 'Onze loketfunctie moeten we heel goed opzetten. En de inzet op lopende dossiers zoals zorg en het sociale domein, daar hoor ik weinig partijen over, moeten we continueren.' De SGP pleit sterk voor het behoud van de identiteit van de kernen en kwam met het idee voor gebiedswethouders. 'Dat kan spanning opleveren met bijvoorbeeld dossiers als wonen, maar het gaat hier ook weer om het verbinden. Snel een probleem op tafel hebben en een oplossing zien te  vinden.'
Ook de SGP wil graag aan de collegetafel. Bij voorkeur met Lokalen, CDA en een vierde partij om een zo breed en stabiel mogelijk college te krijgen. Dat bepleitten bijna alle partijen overigens. Cromstrijen '98 HW wil een soort masterplan zodat mensen weten wat er de komende jaren gaat gebeuren. 'Dat trekt mensen en bedrijven aan', volgens De Jong.  'Niet te veel onderzoeken en rapporten', vond Arnold de Man (VVD). 'Er ligt al zoveel, we moeten juist doorgaan en iedereen doordringen van de noodzaak van stappen op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en dergelijke.' Sandra Hol van GroenLinks drong aan op een concreet verhaal naar de burgers. 'Met elkaar luisteren en zoeken waar we elkaar kunnen vinden. Zo ging het ook in de raad van Oud-Beijerland en dan voel je je gehoord. Een zoekende houding zullen we dus moeten hebben.'

D66 wil ook verder op belangrijke dossiers zoals duurzaamheid. 'We hebben een positieve start gemaakt, betrek mensen er bij. Nodig ze uit, luister naar ze en help ze. Het moet hun gevoel zijn, niet iets wat wordt opgelegd.' Ze opperde de suggestie van een duurzaamheidswethouder.  
'We zullen moeten laten zien dat we verbindend vermogen hebben', merkte Paul Boogaard op, 'En dat we een programma kunnen neerzetten waar mensen zich in herkennen. Net als partijen die niet in de coalitie komen maar hun inbreng wel terug zien in de komende drie jaar. Dat vergt voor ons een omslag in het denken. De burger moet ons als politiek erbij betrekken. Door te vragen: wij willen iets en hoe kunnen jullie als politiek ons daarbij helpen. Dat moeten we met elkaar zien te bereiken. En als iemand uit pakweg Goudswaard dan over drie jaar tegen me zegt: 'Nou, het valt niet tegen' dan hebben we het niet slecht gedaan.' Het CDA deed de suggestie van een wethouder voor voedsel (landbouw) of verbinding (marketing, communicatie). 

Van der Tak prees de open houding van de partijen, waarbij kaarten op tafel werden gelegd, niemand op voorhand partijen uitsluit en er de bereidheid is samen aan de slag te gaan. 'Ik krijg er steeds meer zin in, we kunnen het vanmiddag afronden', schertste hij. Maar zo snel gaat het niet. Komende week zijn er gesprekken met alle partijen afzonderlijk en maakt Van der Tak een document met een advies aan het CDA als grootste partij hoe het verder zou kunnen gaan.
In theorie zou er dan vrijdag of zaterdag bekend kunnen zijn welke partijen met elkaar gaan praten over collegevorming. CDA, SGP, Lokalen Hoeksche Waard en wellicht een vierde partij lijkt de meest logische eerste stap. De eerstgenoemde drie hebben samen 20 van de 37 zetels en dus een meerderheid. Maar gezien de wens van een stabiel en breed college lijkt een vierde partij erbij voor de hand liggend. Boogaard benadrukte dat alles zoveel mogelijk in de openbaarheid zal worden gedaan. 'We willen transparant zijn, ook weer om zoveel mogelijk vertrouwen terug te winnen.' De voortvarendheid valt goed. 'Het zou mooi zijn als het 21 december rond is', vond VVD'er De Man, 'want dan breekt de vakantie voor velen aan en wordt er alleen nog maar aan kalkoenen en degelijke gedacht.'

Meer berichten