Foto:

Ook Wilhelmina moet stoppen met 'oud papier' ophalen

door Alie 't Hooft

Na bijna 70 jaar komt er een einde aan een mooie traditie bij Muziekvereniging Wilhelmina in Numansdorp. Al die jaren ging een ploeg vrijwilligers elke maand op pad om oud-papier op te halen. Het heeft Wilhelmina als grootste inzamelaar in de Hoeksche Waard geen windeieren gelegd, maar maatschappelijke en praktische veranderingen maken het welhaast onmogelijk er mee door te gaan.

Numansdorp - In 1949 moesten er nieuwe uniformen aangeschaft worden en daar was geld voor nodig. Het inzamelen van oud-papier bleek een goede manier om geld in het laatje te krijgen. Dat beviel zo goed dat de papierinzameling is gebleven. Ook in de jaren 1964/1965 zijn nieuwe uniformen aangeschaft en de kas van de vereniging bleef altijd mooi op peil door deze inkomsten. Tot 1969 werd het papier in handkarren en een 'ijzeren hond' opgehaald. Klaas den Haan, oud-voorzitter van de vereniging, herinnert zich dat het papier netjes werd opgestapeld in lege melkpoeder- en kunstmestzakken en daarna opgeslagen in het voormalig schoolgebouw aan de Torenstraat tot het werd afgevoerd.

In 1973 werd besloten het voortaan anders te doen. Gemotoriseerd vervoer werd beschikbaar gesteld door Transportbedrijf Westdijk en Timmerbedrijf 't Hooft. Klaas: "Lies Holleman liep dan voor de auto met een bel of knijptoeter om de mensen te waarschuwen hun papier aan te bieden." Later werden inwoners van Numansdorp geacht hun papier gebonden of in dozen voor negen uur aan de straat te zetten. Het werd dezelfde dag nog naar de papierhandel in Rotterdam gebracht. Op initiatief van de gemeente werd het papier op een gegeven moment bij de Regionale Afvalstoffen Dienst (RAD) aangeleverd. Er werd een garantieprijs voor ontvangen en afspraken gemaakt over prijsverschillen. Zo had de vereniging de zekerheid van een vast inkomen.
Helaas komt hieraan nu een eind. Wim Raterink, penningmeester: "De vereniging is begin dit jaar in gesprek gegaan met de RAD om per 1 januari 2019 te stoppen. Gelukkig hebben we een afbouw regeling voor 3 jaar kunnen afspreken zodat we in financiële zin niet meteen in een gat vallen.Toch moet het bestuur zich beraden over inkomsten na 2020. We moeten actief op zoek naar sponsors en andere bronnen, want met alleen bezuinigingen en verhogen contributie en lesgeld lukt het niet."

De oud-papier actie staat of valt bij het aantal beschikbare leden en vrijwilligers. Wim Raterink: "Het werd steeds lastiger een volle ploeg bij elkaar te krijgen. Het was geen haalbare kaart meer vanwege een teruglopend aantal leden en vrijwilligers zonder jonge aanwas. Bovendien is er een toename in de hoeveelheid papier en niet onbelangrijk, er komen steeds nieuwe wijken bij."
Vrijwilligers kregen al in 1973 bij de familie Westdijk een bakkie koffie met een speculaasje voordat zij begonnen met ophalen. Ook gebeurde het dat ze op de route iets aangeboden kregen bij mensen thuis. Nog altijd werden de vrijwilligers opgewacht met koffie en tijdens de middagpauze een warme bal gehakt. Tweemaal per jaar werden ze extra verwend, een ontbijt rond kerst en voorheen een barbecue in juli, de laatste jaren werd ergens een patatje gegeten met de hele ploeg. Henk Nouwen, bestuurslid: "In het begin waren het alleen leden, later kwam er wel eens een vader meehelpen en soms hadden we een leuk jeugdploegje. De laatste jaren waren het meer vrijwilligers dan leden."
Met gemengde gevoelens begon de ploeg op zaterdag 1 december met de laatste keer papier ophalen. Enerzijds opluchting, anderzijds toch een tikkeltje weemoed.

Nieuwe container

De laatste jaren werd gemiddeld 400 ton (400.000 kg!) per jaar opgehaald, dat zijn ongeveer 100 containers. Inwoners van Numansdorp hebben inmiddels een container ontvangen voor het verzamelen van hun papier, de eerste lediging is op 23 januari 2019.

Meer berichten