Winny Kooloos winnaar laatste Frans Janssen vrijwilligersprijs Korendijk

Korendijk - Voor de tiende keer is de Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk uitgereikt. De jury heeft Winny Kooloos uit Zuid-Beijerland aangewezen als de winnaar van de laatste Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk. Op 4 december heeft burgemeester Stoop tijdens de eindejaarsreceptie aan Winny Kooloos een oorkonde en een beeldje uitgereikt dat door de ontwerper als volgt wordt omschreven: met de juiste mensen om ons heen, mensen waar je op kunt bouwen, is elk doel te verwezenlijken.

Een belangrijk criterium om voor Winny te kiezen is dat zij intensief bij verschillende verenigingen en stichtingen vrijwilligerswerk verricht. Het is bewonderenswaardig hoe Winny schakelt tussen alle vrijwilligerstaken bij de verschillende organisaties. De jury waardeert niet alleen de veelzijdigheid maar ook de breedte van inzet. De jury beloont Winny met de laatste Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk voor haar bijdrage aan de activiteiten van de bibliotheek, St. Rommelmarkt en Tafeltje Dekje en het laten zien wat men voor elkaar en het dorp kan betekenen. En daarom is Winny is de terechte winnaar van de laatste Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk.

Het gemeentebestuur is van mening dat elke inzet, hoe klein ook, even waardevol is. Door het uitreiken van de Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk aan één persoon, een echtpaar of organisatie wil het gemeentebestuur zeker nu het vrijwilligerswerk steeds een belangrijkere rol gaat innemen, zijn waardering en dank uitspreken aan alle mantelzorgers en vrijwilligers in onze gemeente die altijd klaar staan voor anderen. Hun inzet betekent veel voor anderen en is onmisbaar in Korendijk.

Negen aanmeldingen, drie genomineerden

Er zijn dit jaar negen aanmeldingen voor de laatste Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk bij de gemeente binnen gekomen. Aan de hand van de vooraf vastgestelde criteria heeft de jury de aanmeldingen beoordeeld en drie genomineerden aangewezen.

Dit waren:
Leen en Bets Naaktgeboren uit Goudswaard. Beide vrijwilliger bij de EHBO en Protestantse Kerk te Zuid-Beijerland;
Jolanda Heuser uit Zuid-Beijerland. Vrijwilligster bij de Bibliotheek Zuid-Beijerland;
Winny Kooloos uit Zuid-Beijerland. Vrijwilligster bij de Bibliotheek Zuid-Beijerland, St. Rommelmarkt, Tafeltje dekje enzovoorts.

Burgemeester en wethouders van Korendijk feliciteren Winny Kooloos van harte met de Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk.

Meer berichten