Foto:

Nieuw gesprek over veelbesproken aanbouw Oude Raadhuis

Oud-Beijerland - Er komt een gesprek over de inmiddels veelbesproken aanbouw aan de achterzijde van het Oude Raadhuis aan de Waterstal. Wethouder Harry van Waveren deed die toezegging dinsdagavond 11 december tijdens de laatste officiele raadsvergadering van de gemeente Oud-Beijerland. In dat gesprek met de stuurgroep, waarin onder andere de architect en leden van de welstands- en monumentencommisie zitten, zal worden besproken hoe om te gaan met de vele negatieve reacties op de bouwplannen. Die krijgt in de volksmond kwalificaties varierend van 'blokkendoos' of 'transformatorhuisje' tot 'mortuarium'. In de vierkante aanbouw die tegen de bodewoningen moet komen, krijgt de jeugdafdeling van de bibliotheek straks een plekje.
Enkele inwoners van Oud-Beijerland begonnen vorige week een petitie tegen de in hun ogen misplaatste aanbouw en Gauke van Rij overhandigde dinsdagavond 844 handtekeningen aan wethouder Van Waveren. Die zijn in slechts enkele dagen verzameld. 'Het leeft enorm onder de mensen', aldus Van Rij, 'en dan te bedenken dat veel oudere mensen er ook niets in zien, maar niet via internet hebben kunnen reageren.' De initiatiefnemers vinden de aanbouw niet passend in het centrum. 'Volgens de architect is het een sober ontwerp, maar dit gebouw dringt zich aan je op, en trekt de aandacht terwijl dat juist niet zou moeten. De vorm sluit niet aan bij de omgeving, en dat op zo'n beeldbepalende en delicate plek in een historisch centrum.'
Het steekt ook dat pas tijdens de informatieavond op 29 november het definitieve ontwerp openbaar gemaakt is. 'Waarom pas vlak voor de fusie? Is dit serieuze burgerparticipatie?, vroeg Van Rij zich af. 'Zelfs het kerkbestuur van de naburige Dorpskerk is niet geinformeerd. De gemeente heeft totaal onderschat hoezeer dit leeft onder de bevolking.' Hij deed een oproep het ontwerp opnieuw te bekijken. Dat kan nog aangezien de vergunning nog niet verleend is.

VVD'er Bauke Rinsma toonde zich niet onder de indruk van 844 reacties en vond de tekst in de petitie 'nogal sturend'. Hij kreeg meteen lik op stuk van SGP'er Piet Meijer die herinnerde aan VVD plannen voor een theater. 'Toen waren er vergelijkbare aantallen reacties en was dat voor de VVD wel degelijk maatgevend. U meet een beetje met twee maten', aldus Meijer. Van Rij verwierp de suggestie van een 'sturende petitie'. 'We hebben vanuit ons hart gereageerd. Als mensen het niet eens zijn, tekenen ze zo'n petitie echt niet.' Hij gaf ook aan niet tegen eigentijdse bouw te zijn, 'maar het moet wel passen in de omgeving.' Hij deed de suggestie van een consultatie onder de bevolking.

In feite staat een meerderheid van de gemeenteraad achter het ontwerp. 'De afweging is heel serieus gemaakt', zei Maurice Pahladsingh (D66), 'het blijkt nu dat mensen zich niet betrokken voelen. Maar wat is het alternatief? Een ander ontwerp? Laten we oppassen voor het wekken van verwachtingen.' CDA'er De Vries merkte op dat hij na de toelichting van de architect 'anders naar de aanbouw is gaan kijken', in positieve zin. Ruud Horion (BINT) uitte opnieuw eerdere twijfels over het 'vierkante ontwerp' en vroeg zich af of straks het gebouw slechts op details aangepast gaat worden. 'Het hoofdontwerp staat ter discussie en kan dat worden heroverwogen?' Ook Kees van Pelt (SGP/ChristenUnie) uitte zich in dergelijke bewoordingen.

BINT-wethouder Van Waveren gaf in zijn beantwoording aan dat het voor hem op voorhand al spannend was. 'Je weet nooit hoe een idee van een architect uitpakt en hoe mensen erop reageren. Als gemeente zit je bovendien met een dubbele pet. Want je bent én opdrachtgever én vergunningverlener.' Volgens Van Waveren is de uiterste datum voor de vergunning pas op 1 februari en is er dus tijd om over de zaak na te denken. 'Ik wil met alle betrokkenen nog eens gaan praten en dan kunnen we bekijken of er aanpassingen nodig zijn. Van Waveren kon en wilde niet op de uitkomsten van het overleg vooruitlopen. Hij voelt niet zoveel voor een burgerpeiling. 'Dan mis je namelijk de toelichting op het ontwerp en dat maakt het lastig.' De meeste fracties toonden zich tevreden met de bereidheid van de wethouder tot gesprek en eventuele aanpassingen. Gauke van Rij was nog wat gereserveerd na afloop. 'Ik ben pas tevreden als dit ontwerp van tafel is.'
(tekst: Conno Bochoven)

Meer berichten