Peter van der Velden krijgt de nieuwe ambtsketen. Els in 't Veld had de eer 'm om te mogen hangen. (foto's: Conno Bochoven)
Peter van der Velden krijgt de nieuwe ambtsketen. Els in 't Veld had de eer 'm om te mogen hangen. (foto's: Conno Bochoven)

Gemeenteraad Hoeksche Waard verre van eensgezind van start

Hoeksche Waard – In een volle Open Hof in Oud-Beijerland is woensdagavond 2 januari de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard geïnstalleerd. Alleen Sandra Hol van GroenLinks was afwezig. Ook de vijf beoogde wethouders konden worden benoemd, al kregen Harry van Waveren (Lokalen Hoeksche Waard) en Huibert Steen (ChristenUnie) allebei 4 blanco stemmen en 8 tegenstemmen.
Waarnemend burgemeester Peter van der Velden kreeg de nieuwe ambtsketen om de schouders gehangen door Els en Pieter Jan in 't Veld die de keten ontwierpen en gemaakt hebben. Van der Velden gaf in zijn eerste speech aan er zin in te hebben. 'Voor u staat een content mens, maar ook een nieuwsgierig en enthousiast mens. Ik zie een taak, eenheid te smeden tussen vijf gemeenten in een gebied vol potentie en kwaliteiten.' Bij fusies komen krachten vrij, weet Van der Velden uit ervaring, en schaalvergroting kan verbetering geven op veel fronten. 'Maar altijd met respect voor het individu en met besturen vanuit kracht en samenwerking. Zo gaan we bouwen aan een nieuw juweel. Niet revolutionair, dat past niet bij de Hoeksche Waard'. Van der Velden ziet vooral in toerisme en de landbouw sterke troeven voor het eiland.

En toen kreeg de oppositie eindelijk de kans in het openbaar te reageren op het Hoofdlijnenakkoord van de coalitiepartijen CDA, Lokalen HW, SGP en ChristenUnie. In de eerstvolgende raad wordt daar uitgebreid over gesproken maar nu al vielen termen als spruitjeslucht, kaasstolp, moraalridders, weinig ambitie en onverdraagzaamheid. Vooral de zondagsopenstelling van winkels ligt veel fracties zwaar op de maag. PvdA'er Piet Westdijk zette als eerste de toon. Hij gaf aan weinig hoop te hebben op een positieve samenwerking. 'Dit akkoord is teleurstellend. Ik zal me met hand en tand verzetten tegen het monddood maken van de oppositie.' Westdijk vroeg zich af of het verschil in zondagsopenstelling van winkels (met uitzondering van 12 zondagen in Oud-Beijerland mag nergens een winkel of supermarkt op zondag open zijn) juridisch wel te handhaven is.
Miranda den Tuinder (D66) mist nogal wat ambitie om 'de kaasstolp van de Hoeksche Waard te halen en de blik naar buiten te richten.' Ze zag ook tegenstrijdigheden. 'We willen jonge gezinnen naar het eiland trekken, maar er is geen ruimte voor evenementen of winkelen op zondag. Vertegenwoordigt dit wel de hele samenleving?'


Staphorst onder de Oude Maas
VVD'er Arnold de Man is klaar voor z'n rol in de oppositie. Hij was het meest uitgesproken in z'n kritiek. 'Inwoners van de Hoeksche Waard worden tegen wil en dank geconfronteerd met een spruitjeslucht en betutteling over zondagsrust, winkelopenstelling, recreatie en toerisme.' Hij zag in het akkoord vooral een 'haastklus'. 'Veel oude wijn in nieuwe zakken, de daadkracht ontbreekt. Ik lees veel plannen om met de burger in gesprek te gaan. Maar bij zondagsopenstelling en particuliere initiatieven en evenementen geeft de coalitie niet thuis en gaat men het gesprek niet aan. Het beeld van een "Staphorst onder de Oude Maas" gloort aan de horizon.' Boos is de VVD verder over de verhoging van de OZB tarieven. 'Tijdens de campagne hebben CDA, SGP en ChristenUnie letterlijk verkondigd dat het laagste OZB-tarief van de voormalige gemeenten (Binnenmaas) – net als voor de VVD - uitgangspunt was. De praktijk is heel anders. Hier is sprake van kiezersbedrog.' De VVD is wel tevreden over de woningbouwplannen en de aanpak van de mobiliteit.
Leen van Prooijen van de Hoeksche Waardse Senioren Partij vroeg zich af of de 'sterk religieuze coalitie' wel overeen komt met de samenstelling van de bevolking. 'Want 21 van de 37 raadszetels zijn van een niet christelijke partij. Had de kiezer dit voor ogen? Sport wordt niet genoemd in het akkoord, de ouderen slechts zijdelings en recreatie wordt geblokkeerd door de opstelling rond de zondag. Waarom laat de coalitie dat niet over aan de inwoners?' GroenLinks hield het op de feestelijke avond maar even positief maar gaf al wel aan dat er nog veel onduidelijk is.
Werner de Jong van Cromstrijen '98 vond het ook allemaal niet de schoonheidsprijs hebben en hoopt dat er over de zondagskwestie nog te praten valt. 'Het gaat wel om de ontwikkeling van ons eiland.'
Albert Scheerhoorn (Lokalen HW) gaf aan dat driekwart van het verkiezingsprogramma in het hoofdlijnenakkoord terug te vinden is en SGP'er Adriaan van der Wulp benadrukte dat er wat betreft de zondagsopenstelling in feite niets verandert aan de bestaande situatie. 'Bovendien hebben vooraf 25 fracties hun handtekening gezet onder de afspraak dat de zondagsrust kan blijven.'
De voordracht van Harry van Waveren als wethouder voor de Lokalen HW kon niet op ieders instemming rekenen. Over diens kwaliteiten geen zorgen, maar het feit dat hij niet uit de Hoeksche Waard komt en ook in Goes mag blijven wonen steekt sommige fracties. Ook de nog geringe bestuurlijke ervaring van Huibert Steen (CU) en Joanne Blaak (CDA) was voor een aantal raadsleden een vraagteken. Uiteindelijk bleek na stemming dat Steen en Van Waveren 4 blanco en 8 tegenstemmen kregen.
(tekst: Conno Bochoven) 

Meer berichten