Foto:

Coöperatie HWDuurzaam op zoek naar breder draagvlak

De coöperatie HoekscheWaardDuurzaam zoekt naar een breder draagvlak. De organisatie gaat gewone leden en vrienden werven, naast de huidige beperkte groep betrokkenen: de 75 certificaathouders die tien jaar geleden als pioniers de coöperatie hebben opgericht en de afnemers van het eigen energiebedrijf OM Nieuwe Energie.

Tijdens de algemene ledenvergadering van HWDuurzaam op 21 maart in Numansdorp komt een voorstel voor een statutenwijziging in discussie, waarin onder andere de overgang van certificaathouders naar gewone leden en vrienden wordt geregeld. Het doel van deze verandering is het creëren van een lagere drempel voor het lidmaatschap en daardoor een breder draagvlak onder de bevolking van de Hoeksche Waard.

Het is de bedoeling op deze wijze meer mensen te betrekken bij de doelstellingen van HWDuurzaam: het bevorderen van het gebruik groene energie, waardoor de Hoeksche Waard in 2040 energieneutraal zou kunnen zijn. Afnemers van gas en stroom van het eigen energiebedrijf OM, dat HWDuurzaam samen met 36 soortgelijke coöperaties heeft opgericht, zijn en worden automatisch lid. Daarnaast kan iedereen die dat wil voor een kleine éénmalige bijdrage lid worden (met stemrecht) of vriend (zonder bijdrage, maar dan ook zonder stemrecht).

Op de agenda voor de ledenvergadering staat ook een bespreking van de komende ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zoals de gevolgen van het landelijke Klimaatakkoord voor onze omgeving, het streven naar een belangrijk aandeel van de publieke omgeving in de plannen voor wind- en zoneparken en de aanstaande verkoop van obligaties voor drie windparken in de gemeente Hoeksche Waard. Tenslotte zal worden gesproken over de manier waarop het voornaamste doel van HWDuurzaam – Energieneutraal in 2010 – met medewerking van zoveel mogelijk partijen in de praktijk kan worden gebracht.

De jaarvergadering wordt op donderdag 21 maart gehouden in het Nationaal Landschap Centrum, Veerweg 1 in Numansdorp. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Naast de huidige leden van HWDuurzaam zijn alle andere belangstellenden daar welkom. Wie wil komen wordt verzocht zich tevoren aan te melden via: info@hoekschewaardduurzaam.nl

Meer berichten