Hoeksche zaaidag

Hoeksche Waard - Op 22 april is de landelijke zaaidag voor bijen en vlinders, een initiatief van de Bijenstichting. Op die dag wordt veel aandacht besteed aan het inzaaien van bloemenmengsels die geschikt zijn voor bijen, vlinders en andere insecten. In de Hoeksche Waard zaaien boeren al jarenlang bloemrijke randen in, onder andere voor bijen en vlinders, maar wat ook goed is ter bescherming van de waterkwaliteit en bijdraagt aan een mooi landschap.
Om de waardering te geven voor al dit moois organiseert Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) op 20 april de „Zaaidag Hoeksche Waard 2019".

Zonder bestuivers (bijen en vlinders) zou ons menu heel wat minder kleurrijk en voedzaam zijn. Meer dan 70% van wat er dagelijks op ons bord ligt heeft bestuivers nodig. Om hun werk te kunnen doen hebben bestuivers voldoende stuifmeel en nectar nodig. Mede hierom doen in de Hoeksche Waard meer dan 10 jaar bijna 80 agrarische bedrijven mee aan het realiseren van ruim 500 km akkerranden. Deze akkerranden worden ingezaaid met een mengsel dat vooral voorziet in die stuifmeel en nectar.

Wethouder Paul Boogaard zal zaterdag 20 april voor CCHW een akkerrand inzaaien op het bedrijf van de familie Van den Hoek, Westdijk 50 in Heinenoord. De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) is belast met de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en behartigt hiervoor de taken m.b.t. het weidevogel- en het akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard.  

Meer berichten