V.l.n.r.: Joanne Blaak – van de Lagemaat (wethouder gemeente Hoeksche Waard), Trix van Os (bestuurder Alerimus), Monique Albers (Alerimus), minister Hugo de Jonge, Vera Bergkamp (initiatiefnemer pilot, D66) en Sophie Hermans (initiatiefnemer pilot, VVD). (foto: René Verleg) 
V.l.n.r.: Joanne Blaak – van de Lagemaat (wethouder gemeente Hoeksche Waard), Trix van Os (bestuurder Alerimus), Monique Albers (Alerimus), minister Hugo de Jonge, Vera Bergkamp (initiatiefnemer pilot, D66) en Sophie Hermans (initiatiefnemer pilot, VVD). (foto: René Verleg) 

Pilot Logeerzorg ontlast mantelzorgers Hoeksche Waard

Pilot Logeerzorg ontlast mantelzorgers Hoeksche Waard 

Op 1 mei start gemeente Hoeksche Waard met een pilot voor een nieuwe vorm van ondersteuning; geplande logeerzorg. De gemeente werkt hiervoor samen met Alerimus, Zorgwaard, Heemzicht, CZ Zorgkantoor, CZ Zorgverzekeraar. En krijgt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 'Mantelzorgers zijn ongekend belangrijk en wij ondersteunen hen van harte', aldus wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Zorg Welzijn). 'Wij vinden het belangrijk dat mantelzorgers waar mogelijk ontlast worden, zodat zij als persoon maar ook als mantelzorger in balans zijn en blijven. Hier zetten we ons op allerlei manieren voor in; ondersteuning vanuit MEE, Blijk van Waardering, maar ook met verschillende vormen van respijtzorg. En nu dus met de pilot Logeerzorg. De pilot is een mooie samenwerking tussen zorgaanbieder(s), zorgverzekeraars en gemeente. Hiermee proberen wij de problemen waar mantelzorgers tegen aan lopen door verschillende soorten financiering, weg te nemen.'

Wat is logeerzorg?

'Niemand hoeft er alleen voor te staan' , zegt Trix van Os (bestuurder Alerimus). 'Bij logeerzorg wordt de zorg van de mantelzorger, in goed overleg, tijdelijk helemaal overgenomen. In de pilot logeerzorg wordt er gelogeerd in het Wijkpension van Zoomwijck (Oud-Beijerland) om de mantelzorger even ruimte geven. Het verblijf is overdag, maar kan ook s nachts zijn. En het kan voor een enkele dag tot een paar dagen. Op die manier wordt de mantelzorger ontlast. Logeerzorg is altijd vooraf ingepland. Dit geplande tijdelijke verblijf gebeurt op basis van een indicatie en kan ook meerdere keren per maand of jaar plaatsvinden'.

Logeerzorg is een vorm van respijtzorg, die georganiseerd wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Wat is de pilot Logeerzorg?
Met de pilot Logeerzorg heeft de gemeente een jaar een bed ingekocht in het Wijkpension van Zoomwijck. Hierdoor is er een jaar lang een kamer beschikbaar om te logeren in Oud-Beijerland.

Deze kamer is bestemd voor inwoners van de Hoeksche Waard die dagelijks hulp krijgen van een naaste, een mantelzorger. Deze tijdelijke overname van de zorg is door de mantelzorger niet over te dragen aan iemand anders in het eigen sociale netwerk. Om de mantelzorg te ontlasten, zodat die het vol kan houden, is deze pilot logeerzorg ontwikkeld. Zo kan de mantelzorger een dag, weekend of week tot rust komen en krijgt zijn/haar naaste de zorg en aandacht die nodig is.

Waarom de pilot Logeerzorg in de Hoeksche Waard?

In de Hoeksche Waard is sinds juli 2018 een pilot tijdelijk verblijf (genaamd Wijkpension Zoomwijck) in de locatie Open Waard van Alerimus. Deze pilot wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard. Deze zorgaanbieders ervaren de gevolgen voor inwoners van het langer thuis blijven wonen, hun behoefte om dicht bij huis tijdelijk opgenomen te kunnen worden. En de behoefte om even uit te blazen van het beroep wat op hen gedaan wordt. De pilot moet inzicht geven of het zinvol is om op meerdere zorglocaties in de Hoeksche Waard logeerplaatsen beschikbaar te stellen, voor wie en of het de mantelzorgers daadwerkelijk ontlast.

Betrokken partijen

Alerimus, Zorgwaard, Heemzicht, CZ Zorgkantoor, CZ Zorgverzekeraar en gemeente Hoeksche Waard hebben eerder al de handen ineen geslagen met het meerjarige Hoeksche Waard project Thuis in de kern. Met dit project willen de partners:

dat inwoners in hun eigen (maatschappelijke) omgeving kunnen blijven en (zorg)overgangen vloeiender plaats kunnen vinden;

dat inwoners geen onnodige ziekenhuisopnames krijgen;

dat inwoners (en de lokale samenleving) meer kwaliteit van zorg ervaren.

De pilot Logeerzorg sluit hierop aan. Daarom werken de partijen ook samen aan deze pilot.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden