Start herinrichting parkeerterrein Natuurmonumenten Nieuwendijk

Vanaf volgende week starten de werkzaamheden aan het parkeerterrein van Natuurmonumenten naast de haven in Nieuwendijk. Naast een uitbreiding krijgt het terrein een flinke opknapbeurt. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind mei. Tijdens de uitvoering blijven er parkeerplaatsen beschikbaar voor bewoners en bezoekers van Tiengemeten.

Parkeergelegenheid voor huidige bezoekers

Al een aantal jaren heeft het parkeerterrein bij de veerhaven in Nieuwendijk te maken met een parkeertekort. Jaarlijks maken ongeveer 50.000 bezoekers de overtocht vanaf Nieuwendijk naar het eiland. Vooral op piekdagen in het hoogseizoen en tijdens activiteiten op Tiengemeten is er een tekort aan parkeerplaatsen voor bezoekers van Tiengemeten.
Door de inzet van parkeerwachten op piekdagen wordt de overlast van elders parkeren beperkt. Maar een structurele oplossing voor het huidige capaciteitsgebrek is essentieel. Voor zowel de bewoners en bezoekers van Tiengemeten als voor de bewoners van Nieuwendijk.

Uitbreiding en uitstraling

Het huidige parkeerterrein krijgt een verdubbeling aan parkeerplaatsen, van 150 naar 300. De werkzaamheden dragen ook bij aan een betere uitstraling van het huidige terrein, een betere ontsluiting van het naastgelegen natuurgebied de Tiendgorzen en er worden maatregelen getroffen om de sociale veiligheid op het parkeerterrein te waarborgen. De uitbreiding blijft binnen de contouren van het huidige perceel, er wordt geen enkele meter van de Tiendgorzen gebruikt.

Geplande werkzaamheden

Deze week start de aannemer met de eerste voorbereidingen. Hieronder valt ook een laatste check aan de rand van de Tiendgorzen op aanwezige broedvogels. Wanneer zeker is dat er geen verstoring optreedt in het naastgelegen natuurgebied, start het werk. Tussen 23 en 30 april vindt grondverzet plaats.
Dit betekent dat gedurende werkdagen tussen 7.00 uur en 16.00 uur vrachtauto's over de Nieuwendijk en de Jan Vollaarsweg van en naar het parkeerterrein rijden. Om de verschillende verkeersstromen in goede banen te leiden, worden verkeersregelaars ingezet. Na 30 april vinden er uitsluitend werkzaamheden op het parkeerterrein plaats.

Toekomstige bereikbaarheid Tiengemeten

Naast uitbreiding van het parkeerterrein, is ook gesproken over de aanleg van een tijdelijke ontsluitingsweg langs de Oosterse en Westerse Laagjes. Het formele vergunningentraject is hiervoor doorlopen, maar Natuurmonumenten ziet vooralsnog af van deze optie. Zij ziet meer kansen in bereikbaarheid over het water in combinatie met meerdere opstapplaatsen. Het blijven zoeken naar mogelijkheden om de parkeer- en verkeersdruk te verminderen, is een afspraak die zij eerder met de Werkgroep Omgeving Nieuwendijk (WON) maakten. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden