Vera Hersbach is de nieuwe directeur-bestuurder van Welzijn Hoeksche Waard. De veelheid van activiteiten en de energie van medewerkers zijn haar al meteen opgevallen. (foto: pr Welzijn HW)
Vera Hersbach is de nieuwe directeur-bestuurder van Welzijn Hoeksche Waard. De veelheid van activiteiten en de energie van medewerkers zijn haar al meteen opgevallen. (foto: pr Welzijn HW) (Foto: )

'Samen kijken waar de kracht zit en hoe je elkaar versterkt'

door Ria Folkertsma

Op 1 mei begon Vera Hersbach in haar nieuwe functie als directeur-bestuurder van Welzijn Hoeksche Waard. Niet nieuw in het sociale domein, ze werkte onder meer als cluster manager bij MEE Plus, maar wel nieuw in de wereld van Welzijn. Hier zal ze haar kracht om te verbinden en talenten te benutten en haar ervaring met het samenwerken met organisaties in het sociale domein inzetten om Welzijn Hoeksche Waard nog beter op de kaart te zetten.

Hoeksche Waard - Wat is je in je eerste werkweken opgevallen?
"Mijn eerste werkweken heb ik gebruikt om aan te sluiten bij de praktijk: wat speelt er, wat gebeurt er allemaal en hoe. Ik heb dus vooral geluisterd en kennis gemaakt. Dat heb ik nodig om in gesprek te kunnen gaan met externe partijen. Ik wil precies weten waar het allemaal over gaat. Wat me vooral is opgevallen, is de enorme diversiteit van diensten en activiteiten die worden aangeboden en de enorme energie van medewerkers en vrijwilligers die zich inzetten om al die diensten en activiteiten mogelijk te maken. Ik was bijvoorbeeld een ochtend in het Tweedehands Warenhuis (kringloopwinkel in Oud-Beijerland, red.), dat bijna volledig door vrijwilligers wordt gerund. Het is prachtig om te zien hoe daar gekeken wordt naar iemands talenten, naar wat iemand kan. Hier worden mensen geholpen weer structuur in hun leven te brengen en soms zelfs toegeleid naar betaald werk. Datzelfde viel me op bij het jongerenwerk: jongeren die ooit binnenkwamen met een verhaal, gaan hier vrijwilligerswerk doen en leren zo verantwoordelijkheden te dragen. Daarmee worden ze een echt rolmodel voor andere jongeren. Dat is zo mooi!"

Hoe zie je de rol van Welzijn HW voor de regio?
"Landelijk gezien worden preventie en vroegsignalering steeds belangrijker. Dat is precies het gebied waarin Welzijn HW zich beweegt. Voor inwoners is daar nog zoveel te halen, daar liggen nog zoveel kansen. Welzijn HW heeft daarbij een verbindende rol. Mensen zijn al bij ons in beeld voor er professionele hulp nodig is. En de periode voor mensen in aanmerking komen voor zorg, wordt langer, dus zijn deze mensen langer bij ons in beeld. Het moet daarom vanzelfsprekend zijn om sociaal werk in te zetten als je mensen gezond wilt houden. Het mag geen sluitpost zijn, maar moet een logische schakel zijn. In de gesprekken die ik nu al met externe partijen en met de gemeente heb gehad, wordt dat ook onderstreept. Zij zoeken, net als wij, de samenwerking op. Komen kennis halen en delen en daarmee kunnen we zorgen voor een goed diensten- en activiteitenaanbod. Voor mensen uit alle doelgroepen, uit elke kern en uit elke leeftijdscategorie."

Wat wordt jouw rol hierin?
"Ik hou van verbindingen maken, van talenten benutten. Het werkgebied in de Hoeksche Waard is aantrekkelijk. Het is een groot gebied met veel eigenheid in de dorpen. De betrokkenheid van inwoners bij elkaar is groot. Daar wil ik de verbinding zoeken: tussen inwoners en organisaties, tussen beleid en uitvoering. Je moet het met elkaar doen. Ik maak daarin graag het verschil door samen te zoeken naar waar de kracht zit en hoe je elkaar versterkt. Laten zien waar je van bent is belangrijk. Zorgen dat mensen je weten te vinden, maar ook dat je doorverwijst als dat nodig is. Het is interessant om te kijken welke initiatieven er al zijn en waar je ze nog kan helpen ontwikkelen. In de Hoeksche Waard is samenwerken een speerpunt. Op het gebied van schuldpreventie, ouderenmishandeling, dementie, noem maar op. In dat netwerk zal ik laten zien wat de meerwaarde van het sociaal werk is voor dit eiland."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden